Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela

Državni zbor je sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. Gre za zakon, ki je nastal na podlagi dokumenta »Za dostojno delo« in na podlagi analize slovenskega trga dela. Osnovni namen zakona je zagotoviti hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. Hitra, učinkovita aktivacija brezposelne osebe je namreč ključnega pomena za položaj te brezposelne osebe, ko le ta zaradi različnih razlogov izgubi zaposlitev. Dejstvo je, da dlje kot traja obdobje brezposelnosti, težja je vrnitev oz ponovna vključitev v trg dela.

Zakon o urejanju trga dela spreminja možnost prijave delavca pri zavodu (v evidenco iskalcev zaposlitve) v času teka odpovednega roka, ki postaja obveznost, prav tako se spreminja tudi sankcija, če delavec te obveznosti ne bo spoštoval. Ohranja pa se pravica delodajalca do povračila zneskov nadomestila plače, ki jih mora delodajalec v skladu z določbami ZDR-1 izplačati delavcu v primeru odsotnosti delavca z dela zaradi aktivnosti v zvezi z iskanjem zaposlitve.
 

Zakon uvaja spodbudo za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila v času upravičenosti do omenjene pravice. Zaradi spreminjajoče se zakonodaje EU zakon na novo opredeljuje evropsko mrežo storitev EURES. Zaradi uskladitve zakona z določbami Evropskega kodeksa o socialni varnosti se črtajo določbe, ki omogočajo zavrnitev pravice do denarnega nadomestila, kadar zavarovanec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi neutemeljenih odpovednih razlogov, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, zoper delodajalca ne zahteva arbitražne odločitve ali sodnega varstva.
 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije s katerim se je jasno opredelila, da ne podpira volonterskih pripravništev v javnem sektorju, novela ukinja možnost opravljanja volonterskega pripravništva zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki ju kot storitvi za trg dela izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
 

Novela kot izjemo od določb Zakona o splošnem upravnem postopku uvaja spremembo v zvezi z vročanjem odločb o pravici do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in predlaga nov način vročanja z navadno vročitvijo, t.j. z dostavo odločbe v hišni predalčnik v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve.
 

Na podlagi zavez, sprejetih s shemo Jamstvo za mlade, zakon zagotavlja spremljanje na ravni posameznika, ki vključuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posameznikov, predhodno prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb in vključenih v Jamstvo za mlade.  Zakon za primer neupravičene porabe sredstev iz naslova APZ na novo določa tudi zakonsko obveznost osebe, vključene v ukrep APZ, k vračilu neupravičeno izplačanih sredstev (doslej je bila takšna obveznost dogovorjena s pogodbo o vključitvi) in dodatno dolžnost v obliki plačila zakonitih zamudnih obresti.
 

Z določitvijo evidence študentskega dela  zakon  vzpostavlja pravno podlago za izvajanje sistema beleženja podatkov na področju opravljanja občasnega in začasnega dela študentov in dijakov, za zbiranje in obdelavo podatkov, potrebnih za vzpostavitev evidence študentskega dela, povezovanje evidence študentskega dela z drugimi uradnimi evidencami na področju visokega šolstva in zaposlovanja ter za pridobivanje podatkov iz omenjene evidence.