Skoči na vsebino

NOVICA

Vpeljujemo informativni izračun za pravice iz javnih sredstev

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

 

Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativnega izračuna. Z informativnim izračunom želimo odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki. S predlogom zakona se odpravlja ugotovljena neskladja z Ustavo in nekatere druge spremembe, med drugimi se odpravljajo varčevalni ukrepi na področju otroških dodatkov.

Z avtomatičnim informativnim izračunom se  načrtuje razbremenitev CSD-jev. V praksi se je namreč izkazalo, da je prenos odločanja o nekaterih pravicah iz javnih sredstev in novega načina odločanja CSD-je obremenilo bolj od pričakovanj.

 

Število upravnih postopkov o pravicah iz javnih sredstev se je med letoma 2010 in 2015 skoraj podvojilo, zato predlagamo uvedbo informativnega izračuna, ki bo po eni strani razbremenil  stranke vlaganja ponovnih vlog za nekatere pravice iz javnih sredstev (avtomatično podaljšanje pravice), hkrati pa CSD-je v veliki meri razbremenil  odločanja o teh vlogah

Za letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) se predlaga uvedba avtomatičnega informativnega izračuna, kar pomeni, da:

  1. bo stranka za vsako letno pravico najprej podala prvo vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično  podaljšajo letne pravice – tako se bo letna pravica (v kolikor bo odobrena), avtomatično podaljšala oziroma preverila meseca septembra,
  2. v mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje,
  3. če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej ni mogoče opredeliti), potem se bo izdal avtomatični informativni izračun, v nasprotnem primeru pa se postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki izda prvostopno odločbo,
  4. ima stranka zoper informativni izračun  možnost ugovora, o katerem odloča CSD,
  5. ima stranka zoper odločbo CSD možnost pritožbe, o kateri praviloma odloča MDDSZ,
  6. ima stranka zoper odločbo MDDSZ še dvostopenjsko sodno varstvo.

V obdobju od uveljavitve do uporabe zakona se bo izvedlo več faz testiranja informativnega izračuna.

S predlogom zakona se med drugim odpravlja tudi ugotovljena neskladja z Ustavo RS.

 

 

Predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev