Skoči na vsebino

NOVICA

Vračamo otroški dodatek za 7. in 8. dohodkovni razred

S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je vlada sprejela danes ponovno uvajamo otroški dodatek za 7. in 8. dohodkovni razred.

Predlog zakona, zaradi ugodnih gospodarskih razmer predčasno odpravlja varčevalne ukrepe na področju otroških dodatkov.  Do otroškega dodatka bodo s prihodnjim letom upravičeni tudi otroci v družinah, katerih mesečnih dohodek ne presega 1.019,86 evrov na družinskega člana (za štiričlansko družino npr. 4.079,44 evrov na mesec).

Vrača se torej otroški dodatke za  7. in 8. dohodkovni razred. Tisti upravičenci iz 7. in 8. dohodkovnega razreda, ki bodo vloge za otroški dodatek vložili v decembru 2017 bodo tako otroški dodatek prejeli izplačan meseca februarja 2018 za mesec januar 2018.
 
Zaradi ukinitve varčevalnih ukrepov pri otroškem dodatku (sprostitev sedmega in osmega dohodkovnega razreda) bo nastalo za približno 16,7 mio. evrov finančnih posledic letno.  Sredstva se načrtujejo pri pripravi sprememb proračuna 2018 in proračunov 2019 in se bodo zagotovila iz proračunskih postavk Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakih možnosti.