Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovno srečanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je nagovorila zaposlene na strokovnem srečanju Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v svojem nagovoru strokovnim sodelavcem izpostavila, da se razmere na trgu dela občutno izboljšale, ter da po lanski visoki rasti zaposlenosti tudi letos ob nadaljnji krepitvi gospodarstva pričakujemo povečanje zaposlenosti oz. nadaljnja ugodna gibanja na trgu dela.

 

"Postopno večanje gospodarske aktivnosti ter na kritična področja usmerjeni ukrepi države pomenijo pozitivne premike tudi na trgu dela. Na trgu dela določenega kadra že primanjkuje. Zato je, ob zmanjševanju števila brezposelnih vedno bolj pereč problem, kako zagotoviti ustrezne kadre za potrebe delodajalcev. Na drugi strani pa v evidenci brezposelnih ostajajo skupine oseb, ki se zaradi različnih razlogov težje vključijo na trg dela in takšnim skupinam je potrebno namenjati več ustreznih aktivnosti, pomoči in svetovanja," je dejala ministrica.

 

Vse večji izziv naše družbe kot celote in tudi zavoda je staranje prebivalstva, je poudarila ministrica. Staranje prebivalstva lahko ogrozi konkurenčnost podjetij ter zamaje socialni in zdravstveni sistem. Potrebno bo poiskati skupne odgovore, kako spodbujati dejavno staranje. Kako ohraniti čim daljšo aktivnost starejših na eni strani in na drugi – kako doseči čim hitrejši vstop mladih na trg dela. Slovenija namreč sodi v skupino držav, kjer državljani pozno vstopajo na trg dela in se z njega hitro umaknejo. Pričakovano trajanje delovnega življenja za Slovenijo je v letu 2015 znašalo le 34,3 leta, kar je za 1,1 leto manj kot velja za povprečje EU 28.

 

Eden največjih izzivov za Slovenijo na področju trga dela je postopno dvigovanje stopnje zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom starosti v smeri doseganja cilja EU 2020: 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let.