Skoči na vsebino

NOVICA

Svetovni dan duševnega zdravja

Ministrica je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja obiskala društvo Altra, ki je med vodilnimi društvi na tem področju in je sofinanciran s strani MDDSZ.

Letošnji svetovni dan duševnega zdravja poteka pod geslom »Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu« in je posvečen ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja na delovnem mestu.


Ministrica je v svojem nagovoru ob obisku društva Altra izpostavila, da je skrb za duševno zdravje na delovnem mestu odgovornost nas vseh. Tudi vlada oziroma državne institucije pri tem niso izvzete. Ministrstvo se zaveda problematike, predvsem pa vloge, ki jo kot pomoč lahko ponudi družbi in posamezniku. Najprej v obliki sprejemanja delovne zakonodaje, s katero želimo v največji meri preprečiti izkoriščanje zaposlenih, mobing, izgorelost, preobremenjenost. Ministrstvo prav tako sofinancira številne programe in društva, ki nudijo pomoči ljudem v stiski.


Društvo Altra ministrstvo v letu 2017 sofinancira v višini 357.000,00 evrov. V okviru društva delujeta dva dnevna centra, osem stanovanjskih skupin,  dve svetovalnici in zagovorništvo.

 

Poleg društva Altra ministrstvo v let 2017 sofinancira še 27 programov s področja duševnega zdravja v skupni vrednosti 2.997.602,42 evrov.


Ti programi  zajemajo stanovanjske skupine (za 220 stanovalk/cev), svetovalnice, 29 dnevnih centrov, 21 pisarn za svetovanje in informiranje, zagovorništvo in dva zaupna telefona za klic v duševni stiski. Ministrstvo na področju duševnega zdravja zagotavlja tudi 25 koordinatork/jev obravnave v skupnosti, ki so zaposleni na CSD in 11 zastopnic/kov pravic oseb na področju duševnega zdravja, ki delujejo v varovanih oddelkih posebnih socialnovarstvenih zavodov in v oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic.