Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je bil razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov

Ministrstvo bo  za sofinanciranje  javnih socialnovarstvenih programov za  obdobje od 2018 do 2024 in za sofinanciranje  razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018  namenilo sredstva v okvirni višini 5.800.000 eur. Sredstva bodo praviloma namenjena za stroške dela zaposlenih v programih  in stroške materiala in storitev, ki so povezani z izvajanjem programov. 

 

Informativni dan za vse zainteresirane bo v petek, 17. novembra ob 10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

 

Več informacij o razpisu http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/