Skoči na vsebino

NOVICA

Poslanica Sveta za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

 

 

Svet za invalide Republike Slovenije 

naslavlja na slovensko javnost

 

P O S L A N I C O

ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2017

 

Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:

"Evropski dan invalidov - "Smo državljani EU"

 

Vsi smo ljudje in vsi moramo imeti enake pravice v Evropski uniji za katero smo se sami odločili in v kateri živimo, da bo enako dostopna vsem nam, njenim državljanom, da bomo imeli možnosti in pravice do enakovrednega življenja, participacije v družbi, lastnega ustvarjanja ter osebnega razvoja in dolžnosti, ki iz tega izhajajo.

 

Svet za invalide Republike Slovenije je v svojem prvem štiriletnem obdobju uresničeval svoje poslanstvo, ki ga zahteva Konvencija o pravicah invalidov v svojem 33/2 členu, ter kot neodvisno telo velikokrat opozarjal pristojne vladne organe in druge institucije na nepravilnosti ter dajal pobude za spremembe na predlagane zakone ali druge pravne določbe. Ravno tako je spremljal uresničevanje Akcijskega programa za invalide 2014 -2021, se poglobil v realizacijo in želel pojasnila pristojnih organov in vse to z namenom omogočiti invalidom dostojnejše življenje, v katerem bodo kot enakopravni člani družbe uresničevali svoje cilje in želje.

 

Zavedamo se, da je za uspešno delo potrebno sodelovanje z vsemi akterji, tako invalidskimi organizacijami, strokovnimi institucijami in nenazadnje tudi vladnimi organi, ker bomo le tako lahko pravilno in zadovoljivo usklajevali in uresničevali željo po življenju invalidov brez diskriminacije, da bodo imeli resnične možnosti za uresničevanje in doseganje svoji ciljev.

 

Ključnega pomena pri zagotavljanju uresničevanja ciljev vseh invalidov sta dostopnost in sodelovanje, saj brez dostopnosti sodelovanje ni mogoče. V skladu s tem je namen Sveta za invalide Republike Slovenije spodbujati odpravljanje vseh vrst ovir, s katerimi se srečujejo invalidi, kot so ovire v grajenem okolju, prometu, informacijski in komunikacijski tehnologiji in storitvah. Invalidi in njihove družine morajo imeti možnost, da lahko pod enakimi pogoji kot drugi ljudje sodelujejo na vseh ravneh družbenega in gospodarskega življenja. Imeti morajo možnost uveljavljati državljanske pravice, vključno s pravico do svobode gibanja, o izbiri kraja in načina življenja, ter popolnega dostopa do kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnosti.

 

Svet za invalide Republike Slovenije bo tudi v svojem novem mandatu stremel in deloval v smeri enakih možnosti in enake obravnave vseh invalidov in naj se sliši njih glas in njihova moč pri soustvarjanju Slovenije in Evropske unije, saj bomo le skupaj lahko uspešno delovali v pravo smer in uresničevali ter uresničili načela Evropske unije.

 

Svet za invalide Republike Slovenije

ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2017,

še posebej z zadovoljstvom čestita

vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.

 

                                                                                      

                                                                                         Svet za invalide Republike Slovenije