Skoči na vsebino

NOVICA

Poslanica ministrice dr. Anje Kopač Mrak ob mednarodnem dnevu invalidov

Poslanica ministrice dr. Anje Kopač Mrak ob mednarodnem dnevu invalidov


3. december so Združeni narodi razglasili za mednarodni dan invalidov in letošnje leto Evropska unija zaznamuje ta dan pod geslom: »Smo državljani EU«


Slovenija se je leta 2004 odločila vstopiti v družino evropskih državljanov in je danes polnopravna članica Evropske unije, ki aktivno sodeluje tudi pri ustvarjanju invalidske politike.

Evropska unija je tako kot Slovenija ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov. Ta določa, da »države pogodbenice te konvencije priznavajo enako pravico vsem invalidom, da živijo v skupnosti in enako kot drugi odločajo ter sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki jim omogočajo polno uživanje te pravice ter polno vključenost v skupnost in sodelovanje v njej«. Za uresničevanje teh pravic pa je potrebna priprava dobrih pravnih aktov, ki bodo invalidom zagotavljali in omogočali polno udeležbo v družbi.
Evropska unija je zavezala države članice, da s svojimi ukrepi zagotovijo preprečevanje in odstranjevanje diskriminacije na podlagi invalidnosti oziroma zagotavljanje enakih možnosti za invalide. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letošnjem letu sprejelo dodatne ukrepe k izenačevanju možnosti invalidov, in sicer sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami in sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, v letu 2018 pa bo nova možnost pridobitve psa pomočnika za težko oziroma najtežje gibalno ovirane invalide.

Letos je Državni zbor Republike Slovenije sprejel sistemski Zakon o osebni asistenci, ki določa pravico invalidov do osebne asistence in način uveljavljanja pravice do osebne asistence, njegov namen pa je omogočati invalidom večjo osebno samostojnost in vključenost v družbo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gre po poti uresničevanja in uveljavitve Konvencije o pravicah invalidov, zato se je na pobudo Evropske komisije kot najuspešnejše prijavilo na evropski projekt »EU Disability Card« ali »Evropska kartica ugodnosti za invalide« in kot prvo končalo projekt. S tem smo ponovno dokazali, da smo lahko zgled drugim in da lahko s svojimi dobrimi praksami tudi mi veliko pripomoremo k uresničevanju invalidske politike v Evropski uniji. Projekt EU-kartica ugodnosti za invalide je v Evropski uniji pomemben, saj povezuje države na področju invalidskega turizma in invalidom omogoča lažje in ugodnejše potovanje. Poleg ugodnosti se s kartico ozavešča in seznanja javnost o invalidih, njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem tako kot vsi drugi osebnostno razvijajo. Zato je pozitiven učinek EU-kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v družbo – ne le v domačo, temveč v družbo Evropske unije.

Z dokončanjem tega projekta pa ministrstvo že prehaja na nov projekt, »Prehod mladih«. Njegov cilj je vzpostavitev celostnega modela podpornih storitev pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela, ki jih bomo ob koncu projekta vključili v sistem zaposlitvene rehabilitacije. Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Vse našteto dokazuje, da gre ministrstvo po pravi poti in da izpolnjuje ter bo še izpolnjevalo svoje obveznosti, dane ob ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov. S tem pa bo uresničevalo in že uresničuje tudi zahteve Evropske unije ter bo tako omogočilo invalidom polnopravno življenje v družbi.
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsem invalidom izreka iskrene čestitke ob njihovem jubilejnem mednarodnem prazniku invalidov.
 
 
 
                                                                                dr. Anja Kopač Mrak
                                                                ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti