Skoči na vsebino

NOVICA

Občutno zvišanje invalidnine in dodatka za tujo nego in pomoč

Po novem bo nadomestilo za invalidnost znašalo 370,86 evrov. Prvo izplačilo povišanih dodatkov bo v decembru 2017. Poračun za nazaj bo izplačan najkasneje do 31. januarja 2018.

Vlada RS je na pobudo Varuhinje človekovih pravic RS proučila 8.a člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in zavzela stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 % neto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, kar trenutno znaša 370,86 EUR.  Navedeno pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in da se bo opravil tudi poračun za nazaj. 

 

Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb  po valorizaciji znaša:

- od 1. januarja do 31. marca 2016: 361,95 evrov,

- od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 364,76 evrov,

- od 1. aprila 2017: 370,86 evrov.

 

Zaradi skladnosti zakonodaje je Vlada RS proučila tudi 9.a člen ZDVDTP ter ugotovila, da je potrebno podobno razlago zakonskega določila uporabiti tudi pri dodatku za tujo nego in pomoč. Na podlagi 10.a člena pa je ugotovila, da se tako nadomestilo za invalidnost kakor tudi dodatek za tujo nego in pomoč usklajujeta z rastjo povprečne plače v RS. V letu 2018 bo uskladitev s 1. 4. 2018.

 

Dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb se bo tako iz 165,07 EUR zvišal na 206,03 EUR, dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb pa iz 82,54 EUR na 103,02 EUR.  Pri obeh izplačilih bo opravljen tudi poračun za nazaj.  

 

Dodatek za tujo nego in pomoč po valorizaciji tako znaša:

 

1. za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb:

– od 1. januarja do 31. marca 2016: 201,08 evrov,

– od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 202,65 evrov,

– od 1. aprila 2017: 206,03 evrov;

 

2. za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb:

– od 1. januarja do 31. marca 2016: 100,54 evrov,

– od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017: 101,32 evrov,

– od 1. aprila 2017: 103,02 evrov.

 

Izplačilo valoriziranega nadomestila za invalidnost, razlike nadomestila za invalidnost, dodatka za tujo nego in pomoč ter zdravstvenega zavarovanja pomeni letno 7,4 milijonov dodatnih sredstev, za poračuna od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017 pa bo potrebno zagotoviti 13,9 mio. EUR.

Poračuni bodo upravičencem izplačani do 31. 1. 2018 (večinoma decembra 2017, manjši del januarja 2018).