Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključna konferenca projekta Aktivni.Vsi = Pridobimo.Vsi

Na Brdu pri Kranju je potekala zaključna konferenca projekta Aktivni.Vsi. Udeležence sta nagovorila Martina Vuk, državna sekretarka in župan občine Kamnik Marjan Šarec.

Sektor za enake možnosti pri MDDSZ je 5. in 6. decembra organiziral mednarodno konferenco Aktivni.Vsi = Pridobimo.Vsi. Šlo je za zaključno konferenco s strani EU sofinanciranega projekta Aktivni.Vsi, katere osrednja tema je bila predstavitev dobrih slovenskih in tujih praks na področju ureditve in delitve skrbstvenih obveznosti in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Državna sekretarka, Martina Vuk, je poudarila, da se Slovenija po številnih indeksih enakosti žensk in moških umešča na visoka mesta, a vendar ženske in moški tudi v Sloveniji še nismo v povsem enakem položaju. Velik razkorak se npr. kaže v zasebnem življenju. Poudarila je, da gre zaradi priprave nove Resolucije o družinski politiki za aktualno temo, saj je veliko načrtovanih ukrepov usmerjenih ravno v bolj enakovredno delitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti na eni strani ter spodbujanje dejavnega očetovstva na drugi strani. Podobno je razmišljal župan občine Kamnik, Marjan Šarec, ki je izpostavil, da smo po miselnosti v Sloveniji precej tradicionalna družba. Dodal je še, da je potrebno preiti od miselnosti, da je nekaj žensko opravilo in nekaj moško, in začeti na ljudi gledati po njihovih sposobnostih in delu.

Na konferenci so sicer domače in tuje strokovnjakinje in strokovnjaki predstavljali številne dobre prakse. Avstrija je npr. razvila spletni kalkulator za izračun finančnih vplivov enake porazdelitve neplačanega in plačanega dela, Islandija je predstavljala, kako vprašanja enakosti žensk in moških obravnavajo že v vrtcih, Finska pa je predstavila rezultate raziskave o ovirah, s katerimi se srečujejo dejavni očetje. Hrvaška pa je k vprašanju spolnih stereotipov pristopila z dramsko igro za srednješolsko populacijo.

Na okroglih mizah pa je beseda tekla o tem, kako daleč smo od tradicionalne delitve dela v družini, kako lahko lokalne skupnosti naslavljajo skrbstvene potrebe prebivalstva, predstavljali dobre prakse skrbi za starejše, bolne, osebe z ovirami, predstavljali prednosti dejavnega očetovstva za otroke, moške, delodajalce in družbo kot celoto, posebno pozornost pa smo namenili tudi spolnim stereotipom v medijih in oglaševanju ter njihovemu naslavljanju v šoli, poklicih prihodnosti in v literaturi.

Na konferenci je bil predvajan tudi dokumentarni film Aktivirani očka o vlogi očeta nekoč in danes, učenke in učenci OŠ Toma Brejca pa so pred kamero povedali, kako dejavni so njihovi očetje. Tudi sicer so imeli mladi na konferenci pomembno vlogo – za zaključek so učenke in učenci OŠ Toma Brejca pod mentorstvom učitelja Andreja Matjana predstavili argumente za in proti enakovredni delitvi dela med ženskami in moškimi. Ugotovili so, da je družinsko življenje lepše in da so obveznosti opravljene hitreje, če za delo poprimemo vsi.

Več informacij bo dostopnih na spletni strani projekta: www.enakostspolov.si