Skoči na vsebino

NOVICA

Prva seja drugega mandatnega obdobja Sveta za invalide Republike Slovenije

Svet za invalide Republike Slovenije je bil ustanovljen s Sklepom ministrice dr. Anje Kopač Mrak 28.10.2013 na podlagi 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in v svojem prvem štiriletnem obdobju uresničeval svoje poslanstvo, ki ga narekuje Konvencija o pravicah invalidov v svojem 33/2 členu.

 

Sestavljen je iz 21. članov od katerih je 7 predstavnikov iz vrst vlade, 7 iz vrst strokovnih institucij in 7 s strani invalidskih organizacij ter deluje kot posvetovalno telo.

 

Svet za invalide Republike Slovenije se je dne 7.12.2017 sestal na svoji prvi seji drugega mandata, da bi izvolili svoje nove predstavnike in za predsednika je bil izvoljen Dane Kastelic iz vrst invalidskih organizacij. Podpredsedniki pa so: Dragica Bac iz vrst vladnih predstavnikov, Lea Kovač s strani institucij in Boris Šuštaršič iz vrst invalidskih organizacij.

 

Novo vodstvo Sveta za invalide Republike Slovenije, ki je enako kot v prvem mandatu zagotavlja, da bo Svet v novem mandatu enako polen uspešnega dela in bo še naprej izpolnjeval svoje poslanstvo.