Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam v letih 2018 - 2020 (v nadaljevanju: razpis), ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.

 

Financiranje programov je vezano na obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 792.000,00 EUR za celotno razpisano obdobje. Predvidena višina za posamično proračunsko leto pa znaša okvirno 264.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo prijav je najkasneje do 29. 12. 2017.