Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Peter Pogačar na zasedanju Sveta EU za zaposlovanje

Državni sekretar Peter Pogačar se je 7. 12. 2017 v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov.

 

Ministrice in ministri so izmenjali mnenja o ključnih poudarkih svežnja dokumentov v okviru Evropskega semestra 2018. Državni sekretar Pogačar je poudaril, da »se s povezavo Evropskega semestra z Evropskih stebrom socialnih pravic socialni vidiki postavljajo ob bok makroekonomskim vidikom.« Zagotavljanje ustreznega ravnotežja med temi vidiki je pomembna naloga za prihodnost, je poudaril in predstavil še ključna prizadevanja Slovenije v okviru Evropskega semestra. Slovenija bo v prihodnjem letu nadaljevala z izvajanjem ukrepov na področju trga dela namenjenih predvsem zviševanju stopnje zaposlenosti in odpiranju novih delovnih mest. Za specifične potrebe ranljivih skupin na trgu dela, ki so predvsem dolgotrajno brezposelne in starejše osebe po oblikovala učinkovite ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

 

Svet je sprejel splošni pristop glede predloga direktive o zahtevah za dostopnost proizvodov in storitev (t.i. Akt o dostopnosti). Slovenija je ta zahteven zakonodajni akt v celoti podprla, saj bo s tem zagotovljeno bolj dostojno življenje invalidov, hkrati pa kaže tudi na to, da zakonodajalci spoštujejo načelo, da nihče, še posebej ranljive skupine, ne sme biti prepuščen sam sebi.

 

Svet je sprejel še naslednje pomembne korake: delni splošni pristop do revizije uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti (glede poglavij, ki urejajo družinske prejemke in dajatve za dolgotrajno oskrbo), poročilo o napredku glede pogajanj o predlogu direktive o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja staršev in oskrbovancev ter poročilo o napredku glede pogajanj o predlogu direktive o nediskriminaciji ter sklepe Sveta o okrepljenih ukrepih za zmanjšanje horizontalne spolne segregacije v izobraževanju in zaposlovanju in sklepe Sveta o spodbujanju podpore in oskrbe v skupnosti za neodvisno življenje.

 

Evropska komisija je podala tudi poročilo o Socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast, ki je 17. 11. 2017 potekal v Göteborgu, Švedska in se ga je skupaj z predsednikom Vlade dr. Mirom Cerarjem udeležila tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

 

Z naslednjim letom predsedovanje Svetu EU prevzame Bolgarija, zato je delegacija podala informacijo o delovnem programu njihovega prihajajočega predsedovanja na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Slogan predsedovanja bo »Združeni smo močnejši«, ključni poudarek pa predvsem na financiranju prihodnjih socialnih in zaposlovalskih politik po letu 2020.