Skoči na vsebino

NOVICA

Državni zbor RS potrdil spremembe Zakona o interventnih ukrepih na trgu dela

S sprejetjem sprememb Zakona o interventnih ukrepih na trgu dela podaljšujemo spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, starejših od 55. let do konca leta 2019.

Zakon o interventnih ukrepih na trgu dela, določa možnost začasne spodbude za zaposlovanje brezposelnih oseb, starejših od 55 let. Predlog zakona, ki je pred vami ukrep podaljšuje še za dodatni dve leti in sicer do 31. 12. 2019.

Namen spodbude po tem zakonu je spodbujati zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z znižanjem stroškov dela delodajalcem in s tem prispevati k zmanjšanju negativnih učinkov staranja prebivalstva ter k spodbujanju čim kasnejšega umika starejših s trga dela.


Spodbuda se izvaja v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca in velja za zaposlitev za nedoločen in za določen čas:

 – pri zaposlitvi za nedoločen čas znaša oprostitev 16,10 % (oprostitev zajema prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti),

- pri zaposlitvi za določen čas znaša oprostitev 16,34 % (poleg zgoraj navedenih prispevkov delodajalca zajema oprostitev tudi 5-kratnik prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti).

Vsebina zakona pa se s to spremembo ne spreminja in pogoji ostajajo enaki. Ciljna skupina tako ostajajo starejši od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev pred zaposlitvijo prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.