Skoči na vsebino

NOVICA

Odbor EU za zaposlovanje o pregledu izvajanja Jamstva za mlade

12. decembra 2017 je v Bruslju v okviru Odbora za zaposlovanje (EMCO) potekal pregled držav EU glede izvajanja Jamstva za mlade.


Slovenija je na pregledu izpostavila pozitivne trende na trgu dela. Brezposelnost mladih znatno upada. Novembra 2017 je bilo na ZRSZ prijavljenih manj kot 17.000 mladih, starih do 29 let, kar je kar 52 % manj kot konec leta 2013. Stopnja brezposelnosti mladih, starih do 25 let, se je znižala iz 16,4 % konec leta 2013 na 9,1 % (podatek za november 2017). Stopnja NEET (kamor sodijo vsi mladi, stari do 25 let, ki niso v izobraževanju, usposabljanju, niti niso zaposleni) je pod povprečjem EU in se znižuje (iz 9,4 % v 2014 na 8,0 % v 2016). Povečuje se tudi število delovnih aktivnih mladih: septembra 2017 je bilo delovno aktivnih 116.357 mladih, starih do 29 let, januarja 2014, ob začetku izvajanja Jamstva za mlade v RS, pa  je bilo delovno aktivnih le 103.397 mladih v tej starostni skupini.


Kljub pozitivnim trendom, ki so, poleg gospodarske rasti, tudi rezultat dobrega izvajanja Jamstva za mlade, ostaja izziv, kako povečati delovno aktivnost mladih, predvsem mlajših od 25 let. Dodatni izziv pa predstavljajo mladi, ki zaradi različnih dejavnikov, ostajajo v evidenci brezposelnih oseb dlje časa in se ujamejo v past dolgotrajne brezposelnosti.   
Slovenija je v okviru Jamstva za mlade izvedla različne ukrepe, ki kratkoročno in dolgoročno lajšajo prehod iz izobraževanja na trg dela. Eden izmed pomembnejših dolgoročnih ukrepov je vsekakor nadgradnja svetovalnega procesa  na ZRSZ, s ciljem da se poveča kvaliteta svetovanja brezposelnim in da se mlade opolnomoči, da prevzamejo odgovornost za učinkovito vodenje lastne kariere. Evropska Komisija je kot dobro prakso izpostavila dobro vzpostavljeno sodelovanje s predstavniki mladih, s katerimi se v okviru Jamstva za mlade redno srečujemo in sodelujemo.


Na glasovanju držav EU in Evropske komisije, ki so sodelovale v pregledu Slovenije, na vprašanje v koliki meri menite, da je država članica, naredila napredek pri izvajanju Jamstva za mlade, je Slovenija prejela zelo dobro oceno 4 (točkovanje uspešnosti od 1-5, pri čemer je 5 najvišja ocena).


Odbor za zaposlovanje (EMCO) je v zaključku pregleda Slovenije glede izvajanja Jamstva za mlade podal naslednja priporočila za nadaljnje delo pri izvajanju Jamstva za, mlade in sicer:
-    Zagotoviti učinkovit monitoring  trajnosti ponudb Jamstva za mlade (zagotavljanje »follow up« podatkov po metodologiji EMCO do sedaj ni bilo možno, zaradi stroge zakonodaje o varstvu osebnih podatkov; s spremembo ZUTD, ki omogoča križanje podatkov za vse vključene v shemo jamstva za mlade, bo vnaprej Slovenija te podatke lahko zagotavljala, kar je pozdravila tudi Evropska komisija)
-    Dodatne napore je potrebno vložiti v premostitev strukturnih neskladij na trgu dela in povezati programe usposabljanj s potrebami na trgu dela (EK pozdravlja nov pristop Slovenije, ki omogoča prilagajanje programov usposabljanja brezposelnih potrebam delodajalcev na lokalnem nivoju)
-    Sloveniji je bilo predlagano, da tudi nadalje zagotovi hitro aktivacijo in kvaliteto ponudb.