Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavljen je bil projekt ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in direktorica javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije sta danes na novinarski konferenci predstavili projekt ASI.

Izhodišče za projekt ASI so demografske projekcije za Slovenijo, ki predvidevajo podaljševanje življenjske dobe in nižanje rodnosti, s tem pa se nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. V Sloveniji bo čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Prav te spremembe narekujejo oblikovanje novih sistemskih razvojnih izhodišč, ki bodo posameznikom (in generacijam) zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje, socialnim sistemom vzdržnost, gospodarstvu pa razvoj.  Te družbene spremembe zahtevajo vse večjo pozornost vseh - posameznikov, gospodarstvenikov in odločevalcev.  


Spremembe na trgu dela je že mogoče opaziti, saj je ponudba kadrov v nekaterih gospodarskih sektorjih čedalje manjša. Kadrovska pripravljenost podjetij na te spremembe pa bo pomembno vplivala na njihov na dolgoročni razvoj, konkurenčnost in uspešnost.  


Zato je cilj projekta ASI opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela. Projekt ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,  sofinancirata pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja od 2017 do 2022 (več o projektu na www.zavzeti.si).