Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi centrov za socialno delo

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialne delo in njihovega območnega delovanja, ki je nastala na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) in je del projekta Reorganizacije centrov za socialno delo.

Na podlagi ZSV-H bo izpeljano organizacijsko prestrukturiranje centrov za socialno delo kot del reorganizacije centrov za socialno delo. Sama reorganizacija centrov za socialno delo vključuje tri med seboj povezane projekte:
−    spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativnega izračuna,
−    uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu in
−    novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.

Namesto sedanjih 62 centrov za socialno delo se predvideva ustanovitev 16 centrov za socialno delo, ki bodo pokrivali večji teritorij. Spojitev več centrov za socialno delo v večji center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju vseh spojenih centrov za socialno delo, bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile. Novoustanovljeni centri za socialno delo se bodo v pravnem prometu šteli kot univerzalni pravni nasledniki spojenih centrov za socialno delo, zato bodo z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v sodni register prevzeli delo od centrov za socialno delo, ki se bodo spojili, vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti.

Centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu lahko poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer na enotah. Enote bodo poslovale v krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo, tako da bo vzpostavljenih 62 enot centrov za socialno delo.

 

- Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja