Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela predlog Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba«

Vlada RS je na današnji seji potrdila predlog Resolucije o družinski politiki 2018-2028 "Vsem družinam prijazna družba". Predlog resolucije je pripravljen na podlagi marca 2017 sprejetega Družinskega zakonika, ki je po 41 letih celovito posodobil družinsko pravo.

Resolucija o družinski politiki je strateški dokument, ki za obdobje od 2018 do 2028 določa cilje ter ukrepe na področju družinske politike.

V resoluciji je opredeljeno širše področje družinske politike in usmeritev razvoja družinske politike. Tako družinska politika temelji na celostnem oziroma integralnem in vključujočem pristopu, kar pomeni, da vključuje vse vrste družin, upošteva pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo, spoštuje avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, ščiti otrokove pravice v družini in širše ter postavlja v ospredje varstvo in kakovost življenja družin in otrok. Bistven element družinske politike predstavlja tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zagotavljanje enakih možnosti obeh spolov, vzpostavljanje širokega spektra programov in storitev za družine (premik od transferjev k podpornim storitvam za otroke in družine), prispevanje k stroškom za lažje vzdrževanje otrok in varstvo družin v specifičnih življenjskih situacijah. Družinska politika je v okviru predloga resolucije prepoznana kot samostojna politika in ne več kot del socialne politike. Je pa še vedno neločljivo povezana z drugimi politikami.

Namen predloga resolucije je predstaviti stanje na širšem področju družinske politike, opredeliti temeljne cilje in ukrepe na področju družinske politike v obdobju od 2018 do 2028 ter določiti kazalnike za njihovo spremljanje. Cilj družinske politike v Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja družin (še posebej kakovost življenja otrok) ter njihovo varstvo in zaščito. Ob tem je za demografsko politiko pomembno tudi število rojstev v državi, zato družinska politika hkrati zasleduje tudi cilj vzpostavitve spodbudnega okolja za odločanje za otroke. Za dosego tega cilja je pomembna ugodna širša družbena situacija (ugodne razmere na trgu dela, široka dostopnost stanovanj ipd.), ki pri ljudeh sproža občutek varnosti in stabilnosti ter družinam prijazna družinska politika, ki promovira ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Raziskave ter primeri iz tujine kažejo, da so ti ukrepi praktično edini, kjer je zaznati blag pozitiven vpliv na odločanje za otroke, zato resolucija temu področju namenja posebno pozornost.

Predlog resolucije opredeljuje naslednje temeljne cilje:
-    izboljšati kakovosti družinskega življenje s poudarkom na visoki ravni kakovosti življenja otrok,
-    zagotavljanje varstva in zaščite družin ter posameznih družinskih članov, posebej otrok,
-    ustvarjanje pogojev, ki bodo spodbudno vplivali na odločanje za družino.

 

 

Predlog Resolucije o družinski politiki 2018-2028