Skoči na vsebino

NOVICA

V obravnavi je besedilo Zakona o socialnem vključevanju invalidov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21.12.2017 posredovalo v javno obravnavo besedilo Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki ga je pripravilo v sodelovanju s strokovnimi delavci s tega področja in predstavniki zainteresirane javnosti. Zakon bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983. Pripravljavci zakona so sledili sodbi Ustavnega sodišča iz leta 2007 in Konvenciji Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov iz leta 2006, ki jo je Republika Slovenija ratificirala leta 2008. Zakon širi krog upravičencev – invalidov, ki si zaradi invalidnosti ne morejo sami zagotavljati sredstev za osnovno preživetje, in sicer na invalide z najtežjimi avtističnimi motnjami in invalide z zmernimi in hudimi možganskimi poškodbami ali okvarami. Ureja pravice do denarnih prejemkov najtežjih invalidov in uvaja podporne storitve za njihovo lažje vključevanje v življenje v skupnosti. Zakon tudi omogoča prehajanje prejemnikov nadomestila v zaposlitev in nazaj.

 

Zakon bo v javni obravnavi 30 dni.

 

Besedilo zakona je dostopno prek portala e-demokracija.