Skoči na vsebino

NOVICA

Z mobilnostjo v tujini do boljših zaposlitvenih možnosti mladih

Prijave za nacionalno shemo mobilnosti Eures, ki mladim od 18. do 35. leta omogoča izboljšanje zaposlitvenih možnosti z dvomesečno delovno-učno izkušnjo v tujini, so podaljšane do 21. januarja.

Začetek aktivnosti za prvo skupino 10 do 12 mladih, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, je predviden v februarju 2018. Na delovno-učno izkušnjo v Nemčijo bodo odšli aprila 2018.

Celoten program zajema pripravo na mobilnost (2 meseca), delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji (2 meseca) in aktivnosti po vrnitvi iz tujine (2 meseca ). Vse to s ciljem pridobivanja novih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Stroški, povezani z mobilnostjo udeležencev, so v celoti financirani iz nacionalne sheme.

 

Prednost pri vključevanju v shemo imajo mladi, ki so neprekinjeno več kot eno leto brez zaposlitve (dolgotrajno brezposelni) oziroma niso vključeni v formalno izobraževanje, ne glede na prijavo v evidenci brezposelnih.

 

Poglejte si več informacij o prijavi v shemo mobilnosti.

 

Nacionalna shema mobilnosti poteka v sklopu projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – Eures pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz proračuna RS (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %), na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji za obdobje 2014 do 2020.

 

Vir: ZRSZ