Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica avstrijski veleposlanici izrazila nestrinjanje z indeksacijo otroških dodatkov

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je danes srečala z veleposlanico Republike Avstrije nj. eksc. mag. Sigrid Berka.

Tema pogovora je bila nedavna napoved avstrijske vlade, da bo spremenila zakonodajo s področja družinskih dodatkov na način, ki bi omogočal indeksacijo otroških dodatkov, namenjenih otrokom živečim v tujini. S tem želi avstrijska vlada prilagoditi višino otroških dodatkov glede na stroške življenja v posamezni državi bivanja otrok.

Na ministrstvu ocenjujemo, da bi izvajanje tovrstnega ukrepa predstavljalo kršitev prava EU na področju koordinacije sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004), ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU in ne dopušča zmanjševanja pravic iz tega naslova za družinske člane delavcev, ki živijo v drugi državi članici EU. 
 
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je izrazila skrb nad negativnimi posledicami, ki bi jih spremembe lahko prinesle za slovenske državljane in EU kot celoto in izrazila upanje, da bo avstrijska vlada spoštovala temeljna načela pravaEU, sicer bo Republika Slovenija ukrepala skladno s postopki, ki so ji na voljo.

 

Republika Slovenija določbe iz direktive dosledno izvaja, med drugim izplačuje otroške dodatke v skupni višini 800.000 evrov letno približno 650 otrokom, ki imajo Hrvaško državljanstvo in večinoma živijo na Hrvaškem, do razlike pa je upravičenih približno 250 družin, ki živijo na Hrvaškem in eden od staršev dela v Republiki Sloveniji.