Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak predlaga 4,7 % dvig minimalne plače

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak predlaga, da se minimalna plača uskladi za 4,7 %.

Obstoječi bruto znesek minimalne plače bi se tako zvišal iz 804,96 evrov na 842,79 evrov. Neto znesek minimalne plače ob upoštevanju splošne in dodatne splošne olajšave za leto 2017 bi se tako iz cca. 613,66 evrov dvignil na cca. 638,42 evrov. Stroški delodajalca pa iz obstoječih 953,95 evrov na 983,42 evrov. Zaradi administrativno določene najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki v letu 2018 znaša 54 % povprečne plače v predpreteklem oz. preteklem letu (855,72 evrov) se stroški delodajalcev ob 4,7 % dvigu bruto plače delavcev povišajo le za 3,09 %.


Zakon o minimalni plači določa, da se pri določitvi minimalne plače kot kazalnike za določanje njenega zneska upošteva rast cen življenjskih potrebščin (inflacija), gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti, pri čemer se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je ob tem poudarila, da smo med leti 2013 in 2017 šli iz obdobja negotove gospodarske rasti v obdobje zelo stabilne in izjemne gospodarske rasti in da se tudi za naslednje obdobje pričakuje stabilna gospodarska rast. V tem času je povprečna plača rasla hitreje kot minimalna; povprečna plača se je povečala za 64 evrov bruto oz. za 4,2 odstotka, minimalna plača za 16 evrov bruto oz. dva odstotka. Neto čisti dobiček gospodarskih družb se je povečal za 17-krat.