Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija vodilna v razpravi o politikah za enakost pri staranju

25. in 26. januarja 2018 na Brdu poteka konferenca na visoki ravni s področja politik za enakost pri staranju v organizaciji Vlade Republike Slovenije in OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Ministri za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in izobraževanje iz članic OECD in strokovnjaki razpravljajo kako oblikovati politike za podporo posameznikom tekom celega življenja, da njihove razlike ne bi privedle do neenakosti in tveganja revščine v starosti.

 

Štirje paneli se osredotočajo na vseživljenjski pristop in sklope ukrepov za celoten življenjski cikel: razvoj v zgodnjem otroštvu, zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvene preventive in varstva, karierna pot in vpliv na življenjski dohodek ter zagotavljanje udeležbe starejših na trgu dela.

 

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je v svoji govoru izpostavila problematiko prekinitve karierne poti, še posebej z vidika enakosti žensk in moških, kar ima velik vpliv na dohodkovno varnost v starosti.

 

Slovenija ima sicer nizko plačno razliko med moškimi in ženskami, saj z učinkovitimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in podpornimi storitvami zagotavlja visoko zaposlenost žensk, še posebej žensk z otroki. Kljub temu pa se zvišuje stopnja tveganja revščine starejših žensk, k živijo v enočlanskem gospodinjstvu. Z uvedbo ukrepov, predvsem z zagotovitvijo minimalne pokojnine v višini 500 evrov ter noveliranjem uveljavljanja varstvenega dodatka, pričakujemo, da se bo ta trend obrnil na pozitivno. Bistveno je, da trende naslavljamo že skozi celotno delovno obdobje, ker bomo le tako lahko imeli dostojno pokojnino. Z vseživljenjskim učenjem bomo dosegli, da bomo posamezniki delali dlje in na boljših delovnih mestih. Prav tako bomo imeli manj prekinitev delovne dobe v naši karieri, ki bodo tudi krajše.

 

Ob robu konference se je ministrica Kopač Mrak srečala z japonskim državnim ministrom za zdravje, delo in socialne politike Hidekijem Makiharo. Na bilaterali sta govorila o problematiki zaposlovanja starejših ter vključenosti žensk v trg dela. Izmenjava dobrih praks na teh dveh področjih se je začela že z obiskom slovenske delegacije na Japonskem maja 2017. 


Poročilo Preventing Ageing Unequality