Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS je sprejela Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu in jo pošlje v sprejem DZ.

Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je temelj vsakega učinkovitega gospodarstva. Visoka raven varnosti pri delu v Sloveniji in dobro zdravje delavcev sta nujen pogoj za podaljševanje delovne dobe, aktivno in zdravo staranje. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu si prizadeva povezati vse deležnike v sistemu varnosti in zdravja pri delu, da bodo po svojih najboljših močeh in v skladu s svojim poslanstvom združili moči in sodelovali pri uresničevanju splošno sprejete vizije na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji.

 

Nacionalni program je razdeljen na pet sklopov strateških ciljev:

-      Prvi sklop ciljev, ki je usmerjen v zagotovitev varnosti pri delu, temelji na razumevanju, da je preprečevanje nezgod pri delu ena od glavnih nalog zagotavljanja varnosti pri delu. Zaradi izjemne zahtevnosti, kompleksnosti in interdisciplinarnosti področja varnosti in zdravja pri delu je treba neprestano skrbeti za kar najboljšo raven strokovnih znanj in usposobljenosti strokovnih delavcev.

-      Drugi sklop strateških ciljev, ki je usmerjen v zagotovitev zdravja pri delu, temelji na preprečevanju nezgod pri delu, poklicnih bolezni ter bolezni, povezanih z delom. Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja delavcev je bistvenega pomena za dvig produktivnosti. Treba je zagotoviti uspešno vračanje delavca na delo po daljši bolniški odsotnosti. Prav tako je treba posebno pozornost nameniti vlogi izvajalcev medicine dela.

-      Tretji sklop strateških ciljev, ki je usmerjen v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev, temelji na kampanjah. Te so učinkovit način za ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnost o ključnih temah varnosti in zdravja pri delu.

-      Četrti sklop strateških ciljev je usmerjen v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja.

-      Zadnji, peti sklop strateških ciljev je usmerjen v spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu. Za doseganje visoke ravni kulture preventive je ključnega pomena sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

 

Nacionalni program navaja deležnike in ključne nosilce ukrepov, pri čemer so triletni akcijski načrti izvedbeni dokumenti nacionalnega programa. Ti bodo določili ukrepe, izvajalce ukrepov, finančne vire, potrebne za izvedbo ukrepov, roke in načine spremljanja izvajanja ukrepov. Po izteku vsakokratnega triletnega obdobja, za katerega bo sprejet akcijski načrt, bo pripravljena analiza. Nacionalni program ni vezan na časovno obdobje in se bo zato spreminjal na podlagi ocen in sprotnih evalvacij akcijskih načrtov.