Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis sporazuma o zaposlovanju z Republiko Srbijo bo delavcem migrantom zagotavljal večjo pravno varnost

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je s srbskim kolegom Zoranom Đorđevićem podpisala sporazum, ki bo pripomogel k večji pravni varnosti delavcev migrantov. Med drugim so v sporazumu določeni pogoji zaposlovanja, postopkov za izdajo dovoljenja za vstop na slovenski trg dela in dolžnosti delodajalcev do delavcev migrantov.

Državljani Republike Srbije so po številu zaposlitev v Sloveniji na drugem mestu, za državljani BIH, s katerimi je Slovenija sporazum o zaposlovanju že podpisala. Izkušnje po podpisu sporazuma z BIH so zelo dobre, saj je bistveno izboljšal način zaposlovanja delavcev migrantov v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov, saj je prekinil sporne prakse slovenskih delodajalcev. 

 

Danes smo podpisali podoben sporazum o zaposlovanju tudi za državljane Srbije v Sloveniji. S podpisom sporazuma urejamo trg dela, skrbimo za pravno varnost migrantov, odgovarjamo na demografske kazalce v Sloveniji in skrbimo za potrebe slovenskega gospodarstva po delovni sili, ki jo, kot vemo, v nekaterih panogah že primanjkuje. 


»Verjamem, da bodo izkušnje z zaposlovanjem srbskih državljanov po podpisanem sporazumu še boljše. Saj bomo delavcem migrantom s tem zagotovili večjo pravno varnost, jim omogočili lažje vključevanje v družbo, delodajalci pa bodo zdaj hitreje in lažje prišli do potrebnega kadra,« je poudarila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. 


V sporazumu so določeni pogoji zaposlovanja, postopki za izdajo dovoljenja za vstop na slovenski trg dela, seveda pa tudi dolžnosti delodajalcev do delavcev migrantov, spodbujanje za njihovo vključitev v družbo in pogoji za vrnitev.  


Zaposlujejo se lahko tisti državljani Republike Srbije, ki so že na voljo na trgu dela v Srbiji. Odstopanje od tega splošnega pravila je omogočeno tistim visoko strokovnim delavcem migrantom, ki jih bodo delodajalci želeli zaposliti in jih za to delo tudi primerno plačati. Sezonski delavci, ki bodo v Sloveniji zaposleni, se bodo načeloma morali vrniti v državo izvora, razen v primeru, da bi želeli nadaljevati zaposlitev pri istem delodajalcu, pri katerem so opravljali že sezonsko zaposlitev.  

 

S protokolom bo natančneje določen postopek izbire kandidatov in način sodelovanja med pristojnimi organi pogodbenic. Delavcu migrantu se bo izdalo dovoljenje za obdobje treh let. 


Delodajalci morajo za prvo leto zaposlitve z delavcem migrantom skleniti pogodbo o zaposlitvi najmanj za eno leto. Delodajalec ima tudi možnost uvedbe poskusnega dela. S tem smo na eni strani želeli doseči večjo fleksibilnost delodajalcev in po drugi strani določeno mero varnosti na strani delavca migranta. Le-ta se vrne v državo izvora in se lahko po tem sporazumu ponovno zaposli, ko izpolni pogoj prijave na agenciji za zaposlovanje. 

 

Po prvem letu se delavcu migrantu na podlagi dovoljenja omogoči prost dostop do trga dela, saj delavec migrant po enem letu ne bo več vezan na enega delodajalca in si bo lahko poiskal boljšo zaposlitev.