Skoči na vsebino

NOVICA

Enostavnejše zaposlovanje tujcev

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo postopek zaposlovanja tujcev časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev tudi poenostavil.

Novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev s predlagano dopolnitvijo Zavodu RS za zaposlovanje nalaga, da v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za namen zaposlitve tujca v podjetju, ki je vpisano v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij, ne preverja določenih pogojev iz drugega odstavka 17. člena ZZSDT. 


Pri tem mora biti predložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca, ki tujcu zagotavlja plačo, najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Določeni pogoji glede ustrezne registracije podjetja, aktivnega poslovanja in poravnanih obveznostih do države bodo za predmetna podjetja preverjeni že v postopku vpisa v enega izmed registrov, zato novela ZZSDT te pogoje izvzema iz obveznega preverjanja v postopku podaje soglasja Zavoda. 


Glede na navedeno Vlada pričakuje, da se bo tovrsten postopek zaposlovanja tujcev v teh primerih časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev poenostavil.