Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

»Vsem družinam prijazna družba«

DZ je na današnji seji sprejel Resolucijo o družinski politiki »Vsem družinam prijazna družba«.

Zadnja Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji je bila sprejeta leta 1993. V tem obdobju so se na področju družine in družinskega življenja zgodile pomembne in značilne spremembe. Tako Republika Slovenija kakor tudi ostale razvite države zaznavajo pluralizacijo družinskih oblik in načinov družinskega življenja, spremembe odnosov med starši in otroki, spremembe na področju partnerskih odnosov in družinskih vlog itd. Naloga države je, da pravočasno zazna spremembe na področju družinskega življenja in družinsko politiko oblikuje oziroma načrtuje na način, da odgovori na novonastalo situacijo ter pripravi takšne strateške dokumente in zakonodajo, ki bodo celovito urejali to področje, ponujali različne oblike pomoči in podpore, zagotavljali enakost in socialno vključenost ter ščitili najbolj ranljive družbene skupine.

V resoluciji je opredeljeno širše področje družinske politike in usmeritev razvoja družinske politike. Tako družinska politika temelji na celostnem oziroma integralnem in vključujočem pristopu, kar pomeni, da vključuje vse vrste družin, upošteva pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo, spoštuje avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, ščiti otrokove pravice v družini in širše ter postavlja v ospredje varstvo in kakovost življenja družin in otrok. Bistven element družinske politike predstavlja tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zagotavljanje enakih možnosti obeh spolov, vzpostavljanje širokega spektra programov in storitev za družine (premik od transferjev k podpornim storitvam za otroke in družine), prispevanje k stroškom za lažje vzdrževanje otrok in varstvo družin v specifičnih življenjskih situacijah. Družinska politika je v okviru resolucije prepoznana kot samostojna politika in ne več kot del socialne politike. Je pa še vedno neločljivo povezana z drugimi politikami.

Resolucija opredeljuje naslednje temeljne cilje:

-    izboljšati kakovosti družinskega življenje s poudarkom na visoki ravni kakovosti življenja otrok,
-   zagotavljanje varstva in zaščite družin ter posameznih družinskih članov, posebej otrok,
-     ustvarjanje pogojev, ki bodo spodbudno vplivali na odločanje za družino.


Cilj družinske politike v Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja družin ter njihovo varstvo in zaščito. Ob tem je za demografsko politiko pomembno tudi število rojstev v državi, zato družinska politika hkrati zasleduje tudi cilj vzpostavitve spodbudnega okolja za odločanje za otroke. Za dosego tega cilja je pomembna ugodna širša družbena situacija (ugodne razmere na trgu dela, široka dostopnost stanovanj ipd.), ki pri ljudeh sproža občutek varnosti in stabilnosti ter družinam prijazna družinska politika, ki promovira ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Raziskave ter primeri iz tujine kažejo, da so ti ukrepi praktično edini, kjer je zaznati blag pozitiven vpliv na odločanje za otroke, zato resolucija temu področju namenja posebno pozornost.

Državna sekretarka Martina Vuk je ob predstavitvi obeh gradiv izpostavila, da se veseli podpore vseh  poslank in poslancev ob sprejemu tako zakona kot tudi resolucije. Državna sekretarka je prav tako izpostavila, da »glede na značilnosti družinske politike lahko Slovenijo uvrstimo v skupino nordijskih držav, za katere je značilno, da ukrepi družinske politike omogočajo dobro podporo pri usklajevanju plačanega dela in družine, relativno finančno dostopne in kakovostne javne servise, enakost možnosti, spodbujajo zaposlenost žensk ipd. Slovenija ima torej, v primerjalnem smislu, dobro razvito in relativno radodarno družinsko politiko, vendar pa ugotavljamo, da bi bilo treba več ozaveščanja splošne javnosti o ukrepih, hkrati pa manj skromnosti, ko se predstavljamo v evropskem prostoru.«