Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Drage ženske in dekleta!

Vsaka od nas na 8. marec lahko gleda drugače. Nekaterim izmed nas je to pomemben dan, druge ga morda niti ne obeležujete. Za vse nas pa je to priložnost, da se spomnimo, da naše pravice niso samoumevne in da niso bile takšne od nekdaj.

Mednarodni dan žensk je priložnost, da se vprašamo, koliko smo ženske napredovale z uresničevanjem naših pravic in kakšen je naš položaj v vsakdanjem življenju. Družbena okolja, od družinskih do delovnih in izobraževalnih ustvarjajo različne možnosti za uresničevanje naših potencialov: lahko nas ovirajo ali spodbujajo. Te ovire ali spodbude se odražajo tudi v kazalnikih enakosti spolov, ki merijo neenakosti med ženskami in moškimi na različnih področjih skozi vse življenjsko obdobje. Tu se Slovenija ponovno uvršča visoko. Razlike med spoloma, povezane z izobraževanjem, zaposlovanjem, dohodki in drugimi prejemki, zdravjem, porazdelitvijo časa ali zastopanostjo na položajih odločanja, niso tako velike kot v večini drugih držav.

 

Dosežki glede enakosti spolov, ki Slovenijo postavljajo ob bok najuspešnejših držav, so rezultat dolgoletnih prizadevanj tako nacionalnih institucij kot nevladne sfere. Lahko smo ponosni na ta napredek,  ne smemo pa zaspati na lovorikah. Na vseh prej omenjenih področjih smo namreč v Evropi šele nekje na polovici poti do dejanske enakosti med spoloma. V Sloveniji so kritična področja še vedno zastopanost žensk na najvišjih položajih v gospodarstvu, nasilje nad ženskami, poklicna in sektorska segregacija, še vedno pa so ženske v povprečju plačane manj kakor moški. Poleg tega nas vsakdanji seksizmi in šovinizmi, ki jih najdemo tako med ženskami kot moškimi, opozarjajo, da je odnos do žensk nasploh nekaj, kar se spreminja izredno počasi.

 

Lanski osmi marec so zaznamovale besede evropskega poslanca, ki je med parlamentarno razpravo, le nekaj dni prej, izjavil, da morajo biti ženske manj plačane kot moški, saj so »šibkejše,  manjše in manj inteligentne«. Izjava je sprožila velik odziv žensk in moških na visokih položajih v politiki, gospodarstvu, zabavni industriji, športu ...

Letošnji osmi marec pa je v znamenju gibanj, kot sta #MeToo in #Time'sUp, ki se zavzemajo za boj proti spolnemu nadlegovanju in drugim oblikam nasilja nad ženskami. Njihov namen je pokazati na vso razsežnost spolnega nasilja in razgaliti način delovanja družb, ki so dolga leta zanikale problem ter ga pometale pod preprogo. Tudi v Sloveniji s(m)o se ženske odločile stopiti v osredje ter reči #jaztudi ter se s tem pridružiti svetovnemu uporu žensk proti spolnemu nasilju z zahtevo po družbenih spremembah.

 

Verjamem, da bodo jasne in glasne javne obsodbe vsega spolnega nasilja ter drugih oblik nasilja nad ženskami, osebne izpovedi in izrazi ženske solidarnosti, podpora številnih moških vodile k boljšemu razumevanju vzrokov in razsežnosti problema ter učinkovitejšemu odzivanju na posamezne primere.

 

V Sloveniji smo z ratifikacijo Istanbulske konvencije in ustvarjanjem potrebnih podlag za njeno uspešno izvajanje zagotovili pravni okvir in vzpostavili mehanizme za odpravljanje vseh oblik nasilja nad ženskami, vključno s spolnim nasiljem. Žal zakonodaja ni dovolj, treba je spreminjati družbo, da bo ta manj strpna do nasilja, seksizmov in šovinizmov, ne glede na to, kdo jih širi - še zlasti, ko gre za ljudi, ki bi morali služiti za zgled spoštovanja človekovih pravic. Skupaj naredimo bolj odločne korake v družbo z ničelno stopnjo strpnosti do vseh zgoraj omenjenih pojavov in se zoperstavimo stereotipom, ki nasilje zaradi spola opravičujejo in ga ohranjajo.

 

Vsem ženskam in dekletom želim, da vedno in povsod udejanjate svoje želje in svoje sanje, pri čemer naj spol nikoli ne bo ovira.

 

Dr. Anja Kopač Mrak