Skoči na vsebino

NOVICA

Novi predlog zakona minimalni dohodek zvišuje na 331,26 evrov

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku.

 

Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje iz 297,53 na 331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje.

 

Ministrstvo je na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih zavezano, da na podlagi primerljive metodologije, najmanj vsakih pet let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino veljavnega osnovnega zneska minimalnega dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov presega 20 %, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Višina minimalnih življenjskih stroškov je bila zadnjič ocenjena leta 2009, zato je ministrstvo naročilo novo raziskavo o minimalnih življenjskih stroških.

 

Leta 2009 so osnovni minimalni življenjski stroški, ki omogočajo preživetje samske odrasle osebe (najnujnejši izdatki za življenjske potrebščine), znašali 385,08 evra. Zaradi realno nizke minimalne plače (in tudi povprečne plače) in posledično nesprejemljivega razmerja med denarno socialno pomočjo in najnižjimi plačami oziroma med socialnim varstvom in trgom dela, se je osnovni znesek minimalnega dohodka leta 2010 določil v višini 75 % oziroma v višini 288,81 evra, kar je takrat predstavljalo okoli 50 % neto minimalne plače.

 

Z novo raziskavo je bilo ugotovljeno, da višina osnovnih minimalnih življenjskih stroškov znaša 441,67 evrov. Z namenom ohranitve podobnega razmerja z neto minimalno plačo kot leta 2010 je ministrstvo z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih kot nov osnovni znesek minimalnega dohodka predlagalo 331,26 evra, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje.

 

Z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih ministrstvo tako predlaga, da se meja socialne varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno.

 

Finančne posledice na letni ravni bodo okoli 18 mio evrov.