Skoči na vsebino

NOVICA

Konstitutivna seja Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je sklicala konstitutivno sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje.

Svet Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje je nastal na podlagi Strategije dolgožive družbe, ki določa, da posamezni resorji pripravijo akcijske načrte, ki vsebujejo ukrepe za uresničitev njenih  usmeritev in ciljev,  da se določi nosilec in način njihovega izvajanja ter da Vlada Republike Slovenije vzpostavi formalen okvir za stalen dialog in aktivno sodelovanje deležnikov pri izvajanju ukrepov, ki zadevajo dolgoživo družbo.


Ministrica je zato oktobra 2017 objavila javni  poziv strokovnim institucijam, nevladnim organizacijam, predstavnikom gospodarstva ter  lokalni samoupravi za oblikovanje predlogov za člane Sveta.


Med vsemi prispelimi predlogi je ministrica Vladi RS za člane sveta poimensko predlagala tri kandidate predstavnike strokovnih institucij, štiri kandidate predstavnike nevladnih organizacij,  štiri kandidate predstavnike gospodarstva in tri kandidate predstavnike lokalne samouprave. 

 

Člani Sveta za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje so tako:
– dr. Anja Kopač Mrak, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– mag. Mateja Vraničar Erman, Ministrstvo za finance,
– Milojka Kolar Celarc, Ministrstvo za zdravje,
– Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Irena Majcen, Ministrstvo za okolje in prostor,
– Boris Koprivnikar, Ministrstvo za javno upravo,
– Alenka Smerkolj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– Martina Vuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– mag. Boštjana Vasle, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,

 

Predstavniki strokovnih institucij so:
– dr. Valentina Hlebec, Univerza v Ljubljani,
– dr. Simona Šarotar Žižek, Univerza v Mariboru,
– dr. Božidar Voljča, Slovenska akademije znanosti in umetnosti,

 

 Predstavniki nevladnih organizacij:
– Mija Pukl, Zveza društev upokojencev Slovenije,
– Jasmina Opec Voroš, Mladinski svet Slovenije,
– Brane Buta, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
– mag. Cveto Uršič, Slovenska Karitas,

 

Predstavniki gospodarstva (delodajalci in delojemalci):
– Sonja Šmuc, Gospodarska zbornica Slovenije,
– Danijel Lamperger, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
– Lidija Jerkič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
– Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije,

 

Predstavniki lokalne samouprave:
– mag. Miha Ješe, Združenje občin Slovenije,
– Zoran Hoblaj, Skupnost občin Slovenije,
– Darija Božnik, Združenje mestnih občin Slovenije.

 

Članice in člani Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje so na konstitutivni seji potrdili Poslovnik o delovanju, določili, da bo Svet vodila ministrica dr. Anja Kopač Mrak, njena namestnica pa bo Mija Pukl iz Zveze društev upokojencev Slovenije.


Svet je prav tako naložil Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da čimprej imenuje posebno delovno skupino na podlagi Poslovnika Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in sodelovanje med generacijami, ki bo zagotovila koordinacijo izvajanja akcijskih načrtov in koordinacijo uresničevanja strategije dolgožive družbe.