Skoči na vsebino

NOVICA

Več kot 4.000 ton hrane za socialno ogrožene v letu 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo s sredstvi iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020 nabavilo več kot 4.000 ton različnih prehranskih izdelkov, ki jih bosta Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas razdeljevala materialno in socialno najbolj ogroženim ljudem tekom celotnega leta. Prve dobave v skladišča humanitarnih organizacij (RK in Karitas) so se pričele že v januarju 2018.

Prejemnikom pomoči bosta obe organizaciji nudili tudi različne aktivnosti, ki krepijo njihove socialne veščine in jim pomagajo k boljši socialni vključenosti. 


Ministrstvo pomoč, sofinancirano  iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020, skupaj z Rdečim križem Slovenije in Slovensko karitas, materialno in socialno ogroženim nudi že vse od decembra 2014. Do sedaj je bilo razdeljenega cca 12.000 ton hrane. Pakete s hrano prejme letno cca 180.000 materialno in socialno najbolj ogroženih ljudi na več kot 370 razdelnih mestih po vsej državi. Tretjina prejemnikov hrane pa je bila vključena tudi v različne aktivnosti, ki prispevajo k njihovi bolšji socialni vključenosti, kot npr. svetovanje, delavnice, programi za krepitev socialnih veščin.

 

Evropska komisija je Slovenijo prepoznala kot primer dobre prakse pri izvajanju teh aktivnosti in Slovensko karitas ter Rdeči križ Slovenije povabila na srečanje humanitarnih organizacij v Bruselj, na katerem sta predstavili svoje delo. Projekt razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov pa sta kot primera dobre prakse predstavljena tudi v brošuri, ki jo je Evropska komisija izdala v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.