Skoči na vsebino

NOVICA

Novinarska konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Predstavnike medijev vabimo na novinarsko konferenco Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

ki bo v torek, 10. april 2018 ob 12.00 v konferenčni dvorani Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova (1. nadstropje), Muzejska ploščad Metelkova (Maistrova ulica 1).

Ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu (28. april) bo ministrica dr. Anja Kopač Mrak predstavila pred dnevi sprejeto Resolucijo o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 ter napovedala izvajanje evropske kampanje »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«, pod okriljem katere bosta potekali evropsko in nacionalno tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. Ti dve tekmovanji bo predstavila mag. Lidija Korat, predsednica komisije za ocenjevanje kandidatov za priznanje, ki bo k  sodelovanju v tekmovanju povabila vse organizacije, ki so razvile primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi. 

 

Sledila bo predstavitev primera dobre prakse »Promocija zdravja na delovnem mestu – Zdrava delovna mesta za vse generacije«, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota in zanj prejela nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« ter evropsko pohvalo »Zdravo delovno okolje 2016-2017«.