Skoči na vsebino

NOVICA

Napoved tekmovanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu

Ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu (28. april) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklicuje tiskovno konferenco, na kateri bodo predstavljene nekatere novosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Čeprav se v zadnjih letih raven varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji izboljšuje, je število nezgod pri delu še vedno veliko. Po podatkih Inšpektorata RS za delo so delodajalci v letu 2017 prijavili 9.782 nezgod pri delu, pri čemer je umrlo 17 delavcev. Ti statistični podatki so povezani s trpljenjem; trpijo delavci, ki so v nezgodi utrpeli poškodbe, njihovi svojci, organizacije, kjer se je poškodba zgodila, zdravstvena in pokojninska blagajna, gospodarstvo in celotna družba. Zato je tako zelo pomembno, da razvijamo sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom; tak sistem je temelj vsakega učinkovitega gospodarstva. 

 

Korak v tej smeri predstavlja Resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027, ki jo je 27. marca 2018 sprejel Državni zbor RS. Iz nacionalnega programa izhaja skupna vizija vseh deležnikov na tem področju: Varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu so najvišja prioriteta v delovnem okolju in temelj trajne poslovne uspešnosti. Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalcev. Prizadevanje za dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju mora postati skupna zaveza Vlade Republike Slovenije, socialnih partnerjev, podjetij in delavcev. 

 

Ob tej priložnosti bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedalo sodelovanje Slovenije v evropski kampanji Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«. Po podatkih Eurofound-a je 14 % anketiranih delavcev v Sloveniji (EU: 18 %) dejalo, da so najmanj četrtino delovnega časa izpostavljeni kemičnim izdelkom ali snovem. Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot tisoč različnih kemičnih izdelkov, kot so barve, črnila, lepila in čistila, ki običajno vsebujejo mešanico številnih kemičnih snovi. Veliko število tovrstnih izdelkov uporabljajo tudi mala podjetja, kot so na primer avtomobilski servisi, frizerski saloni in čistilni servisi. V nekaterih gospodarskih dejavnostih, kot sta kmetijstvo in gradbeništvo, je na trgu na voljo več deset tisoč različnih kemičnih izdelkov za raznovrstne namene. Glede na dodeljene naloge tako lahko pride posamezen delavec v stik z več sto kemičnimi snovmi. Zato bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s tripartitno Nacionalno mrežo izvedlo kampanjo s ciljem ozaveščanja o  pomembnosti varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih. 

 

Sestavni del prej omenjene kampanje je tudi nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, ki jih bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo organizacijam, ki so razvile primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi. Organizaciji, ki bosta zmagali na nacionalnem tekmovanju, bosta sodelovali tudi na evropskem tekmovanju, ki ga organizira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.  

O vseh podrobnostih bomo javnost seznanili na jutrišnji novinarski konferenci, na kateri bo predstavljen tudi primer dobre prakse »Promocija zdravja na delovnem mestu – Zdrava delovna mesta za vse generacije«, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota in zanj prejela nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« ter evropsko pohvalo »Zdravo delovno okolje 2016-2017«.