Skoči na vsebino

NOVICA

Zdrava delovna mesta za vse generacije

Državni sekretar Peter Pogačar je ob prihajajočem Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu (28. april) na novinarski konferenci predstavil novo Resolucijo o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018 - 2027 ter napovedala izvajanje evropske kampanje »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«, pod okriljem katere bosta potekali evropsko in nacionalno tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018 - 2019«.


Ti dve tekmovanji  je predstavila inšpektorica za delo mag. Lidija Korat, predsednica komisije za ocenjevanje kandidatov za priznanje, ki  je k  sodelovanju v tekmovanju povabila vse organizacije, ki so razvile primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu na področju ravnanja z nevarnimi snovmi.

 

Na novinarski konferenci smo predstavili tudi primera dobre prakse »Promocija zdravja na delovnem mestu – Zdrava delovna mesta za vse generacije«, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota in zanj prejela nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016 - 2017« ter evropsko pohvalo »Zdravo delovno okolje 2016 - 2017«. Primera dobrih praks sta predstavila  Damir IVANČIĆ, mag., direktor Policijske uprave Murska Sobota in  mag. Leon VEDENIK, vodja projekta,  Policijska uprava Murska Sobota.

 

- Podrobne informacije