Skoči na vsebino

NOVICA

Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok

Strokovni posvet

(četrtek, 19. 4. 2018, Kreativni center Poligon, Ljubljana)

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo organizira strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok.

 

Strokovni posvet bo potekal v četrtek, 19. 4. 2018, v Ljubljani, ob 9.00, v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

 

 

Inštitut RS za socialno varstvo je v sodelovanju z UNICEF in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razvil indeks blaginje otrok in ga prikazal na posebni spletni strani, kar predstavlja novost v slovenskem in mednarodnem prostoru. Cilj oblikovanja indeksa je lažje spremljanje položaja otrok in kakovosti njihovega življenja ter primerjava z drugimi evropskimi državami. Oblikovanje indeksa in izbira njegovih elementov sledi najnovejšim normativnim in teoretičnim mednarodnim smernicam s tega področja. Te poudarjajo potrebo po enostavnem in učinkovitem prikazu kompleksnosti blaginje otrok z eno samo vrednostjo (oz. vrednostmi za vsako področje indeksa), kar poenostavi oceno položaja otrok, ter omogoča časovno in mednarodno primerjavo. Indeks je sestavljen iz sedmih področij: materialna blaginja, zdravje in varnost, vedenja in tveganja, izobraževanje, nastanitev in okolje, družinski in vrstniški odnosi in subjektivna ocena blaginje. Sestavljen je iz 31 kazalnikov in vključuje 27 evropskih držav.

»Edino pravo merilo uspešnosti določene države je, kako dobro skrbi za svoje otroke – za njihovo zdravje, varnost, materialno preskrbljenost in kakovostno izobraževanje; za to, da se počutijo ljubljene, cenjene in vključene v lastne družine, vrstniške skupine in družbo nasploh« (Unicef 2013). Kako dobro v primerjavi z njihovimi vrstniki v drugih državah EU živijo otroci, katera področja otrokove blaginje so slabše in katera bolje razvita in katere okoliščine vplivajo na to? To je le nekaj vprašanj, na katere nam pomaga iskati odgovore ta spletna stran.

 

Na posvetu bomo poskusili odgovoriti tudi na druga vprašanja, povezana s položajem otrok v Sloveniji, zlasti: Kakšen je njihov položaj danes v primerjavi s položajem pred desetletjem? Kako je na spremembo položaja vplivala gospodarska kriza in varčevalni ukrepi? V kakšnih razmerah živijo otroci v Sloveniji v primerjavi z otroki v drugih evropskih državah?

Zaradi organizacije posveta so prijave obvezne. Prijavite se na e-naslov irssv(at)siol.net najkasneje do torka, 17. 4. 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Celotno vabilo in program dogodka si lahko ogledate na tej povezavi.