Skoči na vsebino

NOVICA

Izplačan dodatek za velike družine

Danes je 23.073 družin prejelo dodatek za veliko družino. To je večina vseh velikih družin, tekom leta ga bodo prejele še tiste družine, ki bodo pogoje izpolnile med letom. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplača se v enkratnem znesku.

Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 659,30 evra na družinskega člana. V letu 2017 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 10,87 milijona evrov, v celem letu ga je prejelo 26.787 družin. 

Ocenjujemo, da bo tudi v letošnjem celem letu dodatek za veliko družino prejelo okoli 26.000 družin.