Skoči na vsebino

NOVICA

Javno povabilo za »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«.

Program bo spodbujal delodajalce k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Izvedba programa Aktivni do upokojitve bo tako prispevala k hitrejši zaposlitvi starejših brezposelnih in bo zmanjšala neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.


V program se bodo lahko vključevale brezposelne osebe v starosti 58 let in več, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. Zavod bo pri vključevanju teh oseb upošteval poklic, izobrazbo, delovne izkušnje in osebne kompetence kandidatov. Prednost bodo imele osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke.


Okvirna višina sredstev za izvedbo programa Aktivni do upokojitve v obdobju 2018 - 2022 znaša 13.992.000,00 evrov. 80% sredstev financira Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 % sredstev Republika Slovenija iz slovenskega proračuna.

 

60 % sredstev je namenjenih za vključitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in 40 % sredstev za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).


V program se bo lahko vključilo 1.272 starejših brezposelnih oseb. Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) prejmejo subvencijo 11.000 evrov. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini.


Višina subvencije za zaposlitev, do katere je upravičen delodajalec, ki bo izpolnjeval vse pogoje navedene v Javne povabilu, bo odvisna od obsega tedenskega delovnega časa zaposlene brezposelne osebe in trajanja zaposlitve.


Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno leto/regijo oz. najdlje do 30. 06. 2020 do 14.45 ure.

 

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1. Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev in specifičnega cilja 8.1.1. Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.

 

Povabilo je objavljeno na tej spletni povezavi.