Skoči na vsebino

NOVICA

28. april, Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se pridružuje prizadevanjem za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ob 28. aprilu, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu.

Čeprav se v zadnjih letih raven varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji izboljšuje, je število nezgod pri delu še vedno veliko; po podatkih Inšpektorata RS za delo so delodajalci v letu 2017 prijavili 9.782 nezgod pri delu, pri čemer je umrlo 17 delavcev. Ti statistični podatki so povezani s trpljenjem; trpijo delavci, ki so v nezgodi utrpeli poškodbe, njihovi svojci, organizacije, kjer se je poškodba zgodila, zdravstvena in pokojninska blagajna, gospodarstvo in celotna družba.
 

Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu ter ga posvetila vsem, ki so umrli zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Na ta način želi Mednarodna organizacija dela dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni. Po njenih ocenah na svetu vsako leto umre zaradi poškodb pri delu in poklicnih bolezni 2.78 milijonov delavcev. Vsako leto zaradi neustreznega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na globalni ravni izgubimo 3,94 % BDP oziroma 2,99 trilijonov ameriških dolarjev.   
 

Letošnji Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je posvečen mladim delavcem in prizadevanjem za ukinitev otroškega dela. Številni dejavniki na delovnem mestu prispevajo k večji ranljivosti mladih delavcev, na primer, stopnja v telesnem in duševnem razvoju, pomanjkanje delovnih izkušenj in usposobljenosti, nizka kultura varnosti in ozaveščenosti o tveganjih na delovnem mestu, slaba pogajalska moč mladih. Zaradi tega mladi pogosto sprejemajo nevarne delovne naloge ali delo v slabih delovnih pogojih. Ocenjuje se, da na svetu dela 541 milijonov mladih delavcev, starih od 15 do 24 let, od tega je 37 milijonov otrok, ki delajo v nevarnih delovnih pogojih. Pogostost nezgod pri delu mladih je za 40 odstotkov višja od pogostosti nezgod delavcev, starejših od 25 let.
 

V letih od 2015 do konca meseca marca 2018 smo v Sloveniji v starostni skupini od 15 do 24 let vsako leto zabeležili po eno smrtno nezgodo. Tako so bile v omenjenem obdobju in starostni skupini zabeležene 3 smrtne nezgode. En smrtno ponesrečen je bil star 20 let, dva pa sta bila stara 24 let.
 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak pa poudarja, da je ravno zaradi tega, »tako zelo pomembno, da razvijamo sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom; tak sistem je temelj vsakega učinkovitega gospodarstva.« Dobro organiziran in na vseh ravneh uveljavljen sistem varnosti in zdravja pri delu, ki ga dopolnjujejo tudi programi promocije telesnega in duševnega zdravja pri delu, pripomore k dobremu počutju delavcev pri delu. Ustvariti in vzdrževati moramo delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje delavcev skozi celotno delovno dobo, da bodo lahko delali dlje in jim bo opravljeno delo v osebno zadovoljstvo. Bolj varna in zdrava delovna mesta pa hkrati prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva ter vzdržnosti socialnih blagajn.
 

Korak v tej smeri predstavlja Resolucija oNacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027, ki jo je 27. marca 2018 sprejel Državni zbor  na predlog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.