Skoči na vsebino

NOVICA

Poslanica ministrice dr. Anje Kopač Mrak ob 1. maju, prazniku dela

Spoštovani delavci in delavke, spoštovani vsi, ki vam je delo vrednota!

Prvi maj, praznik dela, je povezan z bojem za pravice delavstva, in za njihovo pravno in socialno varnost. Je praznik, ki simbolizira družbeni razvoj in zagotavljanje dostojnega življenja ljudi. Obeleževanje tega praznika je spomin na vse, ki so nam izborili delavske pravice, hkrati pa je to priložnost za pogled na trenutne razmere na trgu dela in čas za premislek o prihodnosti dela.

 

Danes smo se že navadili, da ne bomo celotno delovno obdobje opravljali pri enem delodajalcu. Prav tako se bomo morali navaditi, da so oblike dela različne. In naša naloga, naš izziv je, da poskrbimo in zagotovimo dostojno delo ne glede vrsto, obliko ali način opravljanja dela. V prihodnje se bomo torej morali posvetiti iskanju rešitev, kako zagotoviti pravno, socialno in ekonomsko varnost za vse.

 

Prvi koraki v tej smeri so bili narejeni v okviru projekta dostojno delo in preprečevanje prekarnosti. Inšpektorji imajo po novem posebno pristojnost glede zagotavljanja plačila za delo in omejevanja uporabe atipičnih oblik dela, takrat ko bi moralo biti sklenjeno delovno razmerje. Smer je prava, vendar še nismo tam, kjer bi želeli biti.

 

Prav tako je pomemben dosežek je uskladitev višine minimalne plače na znesek, ki je nad zneskom tveganja revščine. Ugodne gospodarske razmere pozitivno vplivajo na trg dela, zato se zmanjševanje števila brezposelnih oseb nadaljuje. Rast gospodarske aktivnosti vpliva tudi na ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje zaposlitvenih možnosti. Človeški kapital stopa v ospredje. In po nekaj letih lahko pričakujemo dvig plač.

 

Na področju varnosti in zdravja pri delu razvijamo sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom. Ustvariti in vzdrževati moramo delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje delavcev skozi celotno delovno dobo, da bodo lahko delali dlje in jim bo opravljeno delo v osebno zadovoljstvo. Korak v tej smeri predstavlja Resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027, ki jo je 27. marca 2018 sprejel Državni zbor RS. Pri oblikovanju ciljev nacionalnega programa smo upoštevali spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedi novih tveganj v delovnem okolju.

 

Kot osnovni in najpomembnejši standard, ki ga bo treba braniti tudi v 21. stoletju, bo torej zagotoviti ekonomsko, pravno in socialno varnost vseh oblik dela. Stabilna delovna razmerja so in bodo temelj dobrih odnosov med delavci in delodajalci ter družbe kot celote.

 

Vsem delavcem, delavkam, vsem, ki vam je delo vrednota, čestitam za praznik dela in vam želim lepe prvomajske praznike.

dr. Anja Kopač Mrak