Skoči na vsebino

NOVICA

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »Usposabljamo lokalno«

Zavod RS za zaposlovanje bo danes, 8. 5. 2018, na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »USPOSABLJAMO LOKALNO«.

Namen programa je usposabljanje brezposelnih oseb za deficitarne poklice, s ciljem izboljšati njihove zaposlitvenih možnosti in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. Ker tudi na lokalnem trgu dela prihaja do strukturnega neskladja med ponudbo in povpraševanjem, je potrebno upoštevati lokalne potrebe in s tem delodajalcem zagotavljati ustrezno delovno silo. S tem bo program prispeval tudi k odpravi strukturnih neskladij na trgu dela v lokalnem okolju.

 

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, v okviru katerega se bo oseba usposablja za deficitarni poklic, naveden v javnem povabilu.

 

Program se bo izvajal kot usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, in sicer za deficitarne poklice, opredeljene na lokalnem nivoju po posameznih območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Usposabljanje v okviru programa bo trajalo 3 mesece.

 

Program »Usposabljajmo lokalno« se bo v celoti financiral iz Proračuna RS. Za izvajanje programa je tako namenjenih 882.000,00 EUR, od tega za leto 2018 490.000,00 EUR in za leto 2019 392.000,00 EUR.

 

Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 28. 6. 2019 do 12. ure.