Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodna konferenca o moških in enakosti spolov

V Stockholmu 15. in 16. maja poteka 4. mednarodna konferenca Moški in enake možnosti. Tema letošnjega srečanja je delo na področju enakosti spolov z mladimi moškimi in fanti. Konferenca, na kateri sodelujejo visoke predstavnice in predstavniki vlad ter EU in mednarodnih organizacij, bo prvi dan naslavljala vprašanje spreminjajočih se norm, predvidenih rezultatov na področju moških ter enakosti spolov in potrebnih ukrepov za njihovo dosego, spodbujanja mladih moških in fantov k dejavnemu spreminjanju zakoreninjenih norm moškosti (zlasti na področjih izobraževanja, skrbstvenih obveznosti in izobraževanja ter stereotipnih norm moškosti kot vzroka za nasilje); drugi konferenčni dan pa je namenjen poglobljenemu pregledu nekaterih švedskih dobrih praks na prej naštetih področjih ter vprašanju moških in migracij, zaključi pa se s predstavitvijo nordijskih in baltskih praks pri naslavljanju izzivov, ki se nanašajo na mlade moške in moškost.

Državna sekretarka Martina Vuk, je sodelovala na panelu Moški in priložnosti: kateri rezultati so na vidiku in kaj morajo narediti evropski voditelji/voditeljice, da pridemo do njih? Izpostavila je nujnost, da na ravni EU okrepimo politična prizadevanja, zlasti je potrebna nova EU strategija za enakost žensk in moških, ki bo ustrezno naslavljala tudi vprašanje moških in enakosti spolov.

 

Na neformalnem srečanje EU ministric in ministrov za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti julija 2015 v Luksemburgu so ministri in ministrice opozorili, da se še vedno soočamo s spolnimi stereotipi, ki so ena glavnih ovir za doseganje dejanske enakosti žensk in moških v družbi. Poudarili so, da je pri tem potrebno upoštevati tudi vlogo moških, zato je pri sprejemanju ukrepov za doseganje enakosti med spoloma, posebno pozornost potrebno nameniti tudi sprejemanju ukrepov za bolj dejavno vlogo moških pri skrbstvenem delu. Z namenom pregleda ocene napredka, izmenjavo dobrih praks in za večje ozaveščanje je na EU ravni vsaki dve leti organizirana konferenca, ki naslavlja in spodbuja vključevanje moških in dečkov v prizadevanja za doseganje enakosti spolov. Konference so do zdaj gostile Nemčija, Avstrija in Luksemburg.

 

 Več informacij o konferenci: http://www.government.se/government-policy/international-conference-on-men-and-equal-opportunities/