Skoči na vsebino

NOVICA

Projekt "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) predstavilo glavne namene in cilje projekta PREHOD MLADIH ter rešitve, ki jih projektne aktivnosti ponujajo mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod na trg dela. Prav tako smo predstavili prve izkušnje in rezultate projekta skozi primere iz prakse.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 1. 9. 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela« s petnajstimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva podpisalo pogodbe o sofinanciranju projektov »Prehod mladih«.

 

Skupna vrednost vseh teh projektov je 4.200.000 EUR, od tega bodo sofinancirani projekti s strani EU v višini 80 % in 20 % s strani MDDSZ. Projekti se bodo izvajali do 31. 12. 2021 na območju celotne Slovenije in predvidevajo vključitev 2.100 mladih s posebnimi potrebami.

 

Kot je poudarila ministrica dr. Anja Kopač Mrak, »za mlade s posebnimi potrebami je ključnega pomena sodelovanje vseh strokovnjakov in institucij, ki pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja. S starši se bo sodelovalo od samega začetka izvajanja projektov, saj bodo le-ti pomembni vir informacij, hkrati pa bodo imeli zaradi svoje pozitivne komunikacije in zaupnega odnosa z uporabniki vlogo svetovalca pri poklicnem odločanju mladostnika.«

 

Ves čas trajanja projekta se bo mladim s posebnimi potrebami nudila podpora pri vključevanju na delovno mesto in sicer tako, da se jim bo pomagalo pri razvijanju delovnih veščin in kompetenc, pri učenju postopkov in metod dela, pri razvijanju kvalitete dela ter pri osvajanju delovnih navad in delovne vzdržljivosti. Mlade s posebnimi potrebami se bo motiviralo in spodbujalo za aktivno življenje, omogočilo se jim bo aktivno in enakopravno sodelovanje v procesu, ter soodločanje in prevzemanje kontrole nad lastno situacijo.

 

Glede na izobrazbo in zmožnost mladih s posebnimi potrebami in tudi glede na njihove poklicne cilje in interese bodo projektni partnerji, ki bodo izvajali projekte prehoda ustvarili mrežo delodajalcev, ki bodo mladim omogočali spoznavanje realnega sveta dela, delovne prakse, delovni preizkus in usposabljanje ter tudi morebitno zaposlitev.

 

Do dne 15. 5. 2018 je bilo v projekt vključenih že 174 mladih s posebnimi potrebami, od tega 132 na področju vzhodne Slovenije ter 44 na področju zahodne Slovenije. 

 

Zloženka