Skoči na vsebino

NOVICA

Pravilnik o psih pomočnikih

1. maja 2018 se je začel v celoti uporabljati Pravilnik o psih pomočnikih (Uradni list RS 5/18), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. 

 

Psi pomočniki so strokovno izšolani psi, ki za gibalno ovirano osebo pobirajo in prinašajo razne predmete (npr. telefon, daljinec za TV, časopis itd.), pomagajo pri odpiranju in zapiranju vrat ter predalov s pritrjenim vlečnim trakom na posebni oprtnici ali pritrjenim na kljuko. Pes lahko nudi pomoč pri slačenju delov oblačil in sodeluje z invalidom pri gibanju z invalidskim vozičkom. Lahko pomaga tudi pri vklopu in izklopu električnih stikal, ki so na primerni višini in jih pes doseže.

 

Za psa pomočnika ni primeren vsak pes, temveč mora biti ustrezno izšolan.

 

Šolanje psa bodo invalidi oziroma invalidke, ki bodo upravičeni do psa pomočnika, plačali z vrednotnico za financiranje šolanja. Invalid bo izvajalca šolanja psa izbral med tistimi, ki jih bo ministrstvo izbralo na podlagi javnega razpisa, ki je v zaključni fazi.

 

Invalidi oziroma invalidke lahko vlogo za pridobitev psa pomočnika vložijo na upravni enoti. Vlogi morajo priložiti opis velikih težav pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter o ustreznih psihofizičnih lastnostih ter primernih bivalnih razmerah za psa. Na podlagi dokumentacije in na podlagi osebnega razgovora z invalidom, izvedenca podata  izvedenski mnenji o njegovih fizičnih, osebnih in drugih značilnostih ter o združljivosti invalida oziroma invalidke in psa. Pri tem je najpomembnejše da je invalid oziroma invalidka samostojno mobilen-a z invalidskim vozičkom ali podobnim pripomočkom ter da ga zna upravljati in voziti brez pomoči drugih oseb, da je psihično stabilen-a in sposoben-a za vodenje psa, da sprejme sobivanje s psom kot trajen odnos in da ima bivalne in ekonomske pogoje za bivanje in vzdrževanje psa pomočnika.

 

Na podlagi izvedenskega mnenja upravna enota izda odločbo, s katero odloči o odobritvi šolanja psa pomočnika ter vrednotnico za plačilo stroškov šolanja psa pomočnika. Upravičenec oziroma upravičenka lahko za šolanje psa pomočnika izbere katerega koli izvajalca šolanja psa pomočnika s seznama ministrstva, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva.

 

Po uspešno opravljenem šolanju in zaključnem izpitu, ki ga morata opraviti tako upravičenec oziroma upravičenka ter pes pomočnik, bo upravna enota izdala odločbo s katero bo upravičenec oziroma upravičenka dobil psa pomočnika v svojo last.