Skoči na vsebino

NOVICA

Hiša za otroke

Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z drugimi resorji od februarja 2018 izvaja aktivnosti v okviru skupnega projekta Tehnične pomoči sofinancirane s strani Evropske Komisije in Sveta Evrope za vzpostavitev Hiše za otroke po modelu Barnahus tudi v Sloveniji.

Ta teden na Ministrstvu za pravosodje potekajo delavnice s tujimi strokovnjaki, ki se pri delu srečujejo z otroki, žrtvami spolne zlorabe, nasilja v družini, zanemarjanja in drugih kaznivih dejanj, katerih udeleženci so tudi sodelavci Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen delavnic je izmenjava pogledov, izkušenj, praks, ki jih pri svojem delu uporabljajo strokovnjaki na terenu. Rezultati delavnic bodo doprinesli k celostnem razumevanju razmer v Sloveniji, na področju zaščite in obravnave otrok, žrtev kaznivih dejanj.
 
Islandski model hiše za otroke, t.i. BARNAHUS, je bil označen kot najustreznejši model izvajanja določb Lanzarotske konvencije (Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, veljavna od 1.1.2014) v praksi. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je izrazila podporo projektu: »Veseli me, da projekt vzpostavitve Hiše za otroke dobiva konkretne obrise. Gre za pomembno izboljšavo pri obravnavi otrok, ki so bili žrtve spolnega nasilja. Ustvarjanje otrokom prijaznega pravosodja sledi Strategiji Sveta Evrope o otrokovih pravicah, za kar si ves čas prizadevamo tudi na našem ministrstvu.«
 
Tuji strokovnjaki, ki v okviru tehnične pomoči Evropske Komisije in Sveta Evrope sodelujejo na delavnicah, pomagajo pri iskanju možnih rešitev ter širšem pogledu na celostno obravnavo otrok žrtev. Opozarjajo tudi na pasti in težave, s katerimi so se soočali ob implementaciji modela Barnahus v svojih državah in pri spreminjanju starih praks. Na ministrstvu pričakujemo, da bodo delavnice pomagale pri pripravi priporočil za implementacijo modela Barnahus v Sloveniji.
 
Udeleženci delavnic iz tujine so norveški, islandski in nizozemski strokovnjaki: Anne Siv Avitsland, Eirin Elisabeth Baugstø, Ólöf Ásta Farestveit, Anna Petersson in Dr. Karst Wouter.

 

Informacije o otrokom prijazni obravnavi, ki temelji na modelu Barnahus