Skoči na vsebino

NOVICA

DS Peter Pogačar na 107. mednarodni konferenci dela o položaju žensk v svetu dela

Državni sekretar Peter Pogačar je 6. junija v okviru 107. rednega zasedanja Mednarodne konference dela podal govor na temo žensk v svetu dela. V svojem govoru je naslovil vprašanja problematike položaja žensk v svetu dela. Slednje se tudi v najbolj gospodarsko razvitih državah soočajo s problemi diskriminacije, predvsem pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, kar često ovira ženske pri kariernem napredovanju. Še več, mnoge so v svojem delovnem okolju izpostavljene kršitvam osnovnih človekovih pravic, saj so še vedno pogosto žrtve nasilja in nadlegovanja.

Državni sekretar je izpostavil, da je ena od prioritetnih politik slovenske vlade zagotavljanje enakopravnosti in enakosti žensk in moških na vseh področjih življenja. Navedel je nekaj poglavitnih dosežkov Slovenije na področju zagotavljanja enakosti moških in žensk v svetu dela. Ne samo da je v Sloveniji velik del žensk vključen na trg dela, pač pa so ženske večinoma zaposlene s polnim delovnim časom. Še več, Slovenija je ena redkih držav, kjer je stopnja zaposlenosti žensk z otroki višja od stopnje zaposlenosti žensk brez otrok. Problem, ki v Sloveniji še ostaja nerešen glede položaja žensk na trgu dela, je neuravnotežena delitev dela v zasebni sferi. Državni sekretar je predstavil programe in ukrepe slovenske vlade, ki so osredotočeni na odpravo stereotipov in ovir, ki ovirajo poklicni napredek žensk. 


Izrazil je zaskrbljenost nad dejstvom, da so tako ženske kot moški še vedno pogosto izpostavljeni nasilju in nadlegovanju v svetu dela. Prav zato je še posebej pohvalil prizadevanja Mednarodne organizacije dela, da naslovi ta izziv, in sicer na celovit način ter z jasnim ciljem, ki je sprejetje mednarodnega standarda dela, ki bi tovrstna vedenja in ravnanja nedvoumno opredelil kot nesprejemljiva in nezakonita, hkrati pa zagotovil dostopna pravna sredstva za žrtve teh dejanj.


Državni sekretar Peter Pogačar je izrazil podporo slovenske vlade prizadevanjem Mednarodne organizacije dela za izboljšanje pravnega, socialnega, gospodarskega in političnega položaja žensk po vsem svetu. Izrazil je prepričanje, da prav Mednarodna organizacija dela s svojo edinstveno tripartitno strukturo ter sposobnostjo reševanja mednarodnih vprašanj s socialnim dialogom predstavlja ključno polje za obravnavo in reševanje globalnih izzivov v svetu dela.


Ob robu letošnjega zasedanja Mednarodne konference dela se je državni sekretar Peter Pogačar sestal z makedonsko ministrico za delo in socialno politiko Milo Carovsko. Ministrica Carovska je predstavila njihova prizadevanja za prenovo delovne zakonodaje in izrazila interes za slovenske izkušnje na tem področju. Državni sekretar je predstavil slovenske izkušnje v postopku sprejemanja nove delovne zakonodaje in nadaljnjih sprememb na področju trga dela, katerih namen je bil zmanjšanje segmentacije trga dela. Slednja je bila naslovljena z ukrepi za večjo fleksibilnost na eni in ukrepi za večjo pravno varnost na drugi strani. Posebna pozornost je posvečena tudi ukrepom za izboljšanje usposobljenosti zaposlenih. Poleg tega je predstavil možnost drugačnega urejanja določenih inštitutov delovne zakonodaje v kolektivnih pogodbah. Ministrica Carovska in državni sekretar Pogačar sta se dogovorila za nadaljnje sodelovanje oziroma pomoč slovenskih strokovnjakov pri pripravi zakonodajnih sprememb.


Mednarodna konferenca dela ali t.i. mednarodni parlament dela poteka vsako leto v Ženevi v začetku junija. Udeležujejo se je članice Mednarodne organizacije dela v tripartitni sestavi predstavnikov vlad, delavskih organizacij in delodajalskih organizacij. 


Tudi letošnje konference, ki poteka med 28. majem in 8. junijem, se je udeležila slovenska tripartitna delegacija. Konferenca po posameznih odborih ter na plenarnih zasedanjih obravnava sedem točk dnevnega reda, med drugim tudi učinkovito razvojno sodelovanje Mednarodne organizacije dela v podporo ciljem trajnostnega razvoja ter socialni dialog in tripartizem, v okviru spremljanja Deklaracije MOD o socialni pravičnosti za pošteno globalizacijo, 2008. V okviru zasedanja tehničnega odbora pa poteka prva razprava o nasilju in nadlegovanju nad ženskami in moškimi v svetu dela z namenom sprejetja priporočila ali konvencije. Pomembnejši vsebinski poudarek je tudi Vrh sveta dela, ki bo 7. junija naslovil temo dostojnega dela za mir in pripravljenost na nesreče.