Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

V Uradnem listu RS št. 39/2018 in na spletnih straneh ministrstva je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi,  t.i. management starejših. Cilj javnega razpisa je v najmanj 120 podjetjih izvesti ukrepe za zmanjšanje odsotnosti z dela (absentizem) in posledično v teh podjetjih zmanjšati odsotnost z dela (absentizem) za 10%, glede na izhodiščno stanje ter hkrati vzpostaviti strateško e-platformo ravnanja s starejšimi v podjetjih, kot podporno orodje delodajalcem pri uvajanju/prilagajanju modela ravnanja s starejšimi zaposlenimi v njihovi organizaciji.

 

Skupna vrednost nepovratnih sredstev javnega razpisa za leta od 2018 do 2022 znaša 3.336.00,00 EUR.
 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

 

Celoten razpis je dostopen tukaj: https://bit.ly/2sOna1B