Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vzpostavlja se evidenca študentskega dela

S sklenitvijo pogodbe med MDDSZ in Študentsko organizacijo Slovenije se je pričelo vzpostavljanje informacijskega sistema za beleženje kompetenc in spretnosti, pridobljenih z občasnim in začasnim delom študentov. Informacijski sistem bo zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov in s tem izboljšal položaj mladih na trgu dela. Raziskave namreč potrjujejo, da so za delodajalce delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje v največji meri pridobivajo v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Sistem, ki ga bo ob finančni podpori MDDSZ in Evropskega socialnega sklada vzpostavila Študentska organizacija Slovenije bo omogočal povezovanje s sistemi ZRSZ, mednarodno primerljivost pridobljenih kompetenc ter zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov. Informacijski sistem bo zagotovil večjo prepoznavnost kompetenc, ki jih bodo mladi pridobili z opravljanjem začasnega in občasnega dela in s tem izboljšanje položaja mladih na trgu dela.

Vzpostavljen informacijski sitem (in izpisi iz evidence) bo imel pozitivne učinke za posameznike, delodajalce kot tudi za organizacije na trgu dela, saj bo posameznikom tj. predvsem mladim iskalcem zaposlitve ponudil podporo pri prepoznavanju, samozavedanju in ocenjevanju pridobljenih kompetenc, pri prepoznavanju manjkajočih spretnosti/kompetenc in pri načrtovanju karierne poti.
Delodajalcem bo omogočil verodostojne izpise pridobljenih izkušenj in kompetenc kandidatov za zaposlitev oziroma za opravljanje začasnega dela in poenostavitev procesov iskanja kadra.
Evidenca študentskega dela bo na trgu dela spodbujala prenosljivost spretnosti med podjetji in sektorji,  prispevala k boljšemu usklajevanju med pridobljenimi kompetencami posameznikov in zahtevami trga dela in zagotavljala informacije za različna orodja poklicnega in kariernega usmerjanja.
 

Za sofinanciranje projekta je predvidenih 133.000,00 evrov (80 % EU, 20 % RS). Sredstva so namenjena za vzpostavitev sistema, medtem ko se bo vzdrževanje le-tega zagotavljalo s sredstvi iz naslova koncesijske dajatve od opravljenega začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.
 

Raziskava Eurobarometra 2010, ki je bila opravljena na vzorcu 7.036 podjetij, je pokazala, da je kar 87 % anketiranih delodajalcev izrazilo strinjanje oziroma močno strinjanje z izjavo, da so delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji je močno in zelo močno strinjanje izrazilo 92 % anketiranih delodajalcev.
Zaposlovalci brez izjeme zatrjujejo, da najbolj pomembno priložnostno učenje poteka na delovnem mestu oziroma ob delu. Posamezniki imajo številne kompetence, ki niso zabeležene in jih tudi zato ti ne prepoznavajo oziroma navajajo pri prijavah na delovna mesta.
V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje v največji meri pridobivajo v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.