Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javno povabilo »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice«

Novo javno povabilo se bo izvajalo v okviru programa »Učne delavnice« od 22. 6. 2018 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 27. 12. 2019 do 11.00 ure, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Delodajalci lahko kandidirajo za subvencionirano zaposlovanje oseb, ki so zaključile praktično usposabljanje v programu »Učne delavnice«. Subvencija za 6-mesečno zaposlitev znaša 4.000,00 EUR, za 12-mesečno pa 8.000,00 EUR. V okviru javnega povabila je predvidena je zaposlitev okvirno 480 brezposelnih oseb iz vse Slovenije.

 

Namen javnega povabila »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice« je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni integraciji. Program bo tako prispeval k čim hitrejši in kakovostni zaposlitvi oseb, ki so se predhodno v »Učnih delavnicah« praktično usposobile, ter k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

 

Za subvencionirane zaposlitve v letu 2018 in 2019 je razpoložljivih 3 milijone EUR, ki jih financirata Republika Slovenija v višini 20 % skupnih sredstev in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v višini 80 % skupnih sredstev. Za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji je namenjenih 55 % vseh sredstev in 45 % za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, navedene v javnem povabilu.

 

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj 6 mesecev za polni delovni čas oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Višina subvencije za 6-mesečno zaposlitev znaša 4.000,00 EUR. V primeru, da delodajalci podaljšajo ali ohranijo zaposlitev za najmanj 6 mesecev brez prekinitve, so upravičeni do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini, vendar skupaj za isto osebo največ v znesku 8.000,00 EUR. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

 

Program »Učne delavnice« se izvaja v okviru 9. Prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.4 Prednostne naložbe: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve in 9.4.1 Specifičnega cilja: Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

 

Preberite več o kohezijski politiki EU: www.eu-skladi.si.

 

Poglejte si: