Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak ter državni sekretar Peter Pogačar se danes udeležujeta zasedanja Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak ter državni sekretar Peter Pogačar se danes udeležujeta zasedanja Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, v sestavi ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve, v Luksemburgu.

 Svet bo med drugim dokončno sprejel spremembo direktive o napotenih delavcih.

 

Na dnevnem redu tokratnega zasedanja je predvidena  orientacijska razprava ministrov in ministric v okviru točke Evropski semester 2018, pričakujejo pa se tudi intervencije držav članic pri vseh treh zakonodajnih predlogih, za katere je predviden sprejem splošnega pristopa (spremembe Uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti, Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih in Direktiva o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev).

 

Svet EPSCO bo v okviru točke Evropski semester 2018 tudi potrdil priporočila za države članice, odobril mnenji odborov za zaposlovanje in socialno zaščito o oceni teh priporočil in izvajanju priporočil za leto 2017 ter sprejel politični dogovor o smernicah za politike zaposlovanja držav članic.

 

O preostalih zakonodajnih dosjejih, uredbi o ustanovitvi Evropskega organa za delo in direktivi o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, se bo Svet EPSCO seznanil s poročilom o napredku.

 

Svet EPSCO bo sprejel še tri sklepe Sveta in odobril Poročilo o ustreznosti pokojnin za leto 2018.

 

Pod točko razno bo predsedstvo predstavilo stanje na trenutnih odprtih zakonodajnih in nezakonodajnih aktih. EK pa bo seznanila Svet s prehodnimi obdobji v zvezi s svobodnim pretokom delavcev iz Hrvaške in z nedavnim razvojem na področju zaposlovanja in socialne politike v mednarodnih okvirih. Avstrijska delegacija bo podala informacijo o svojem prihajajočem predsedovanju.

 

Ministri in ministrice bodo med kosilom govorili o predlogu Evropskega socialnega sklada+ in Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji, kot dvema orodjema za opolnomočenje socialne Evrope pri prispevku k ekonomski in socialni vključenosti.