Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela poročilo o aktivnostih za boljše življenje invalidov

Vlada RS je sprejela Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide (API) 2014 – 2021 v letu 2017.

Namen API je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Program obsega 13 temeljnih ciljev in 91 ukrepov, ki celovito urejajo vsa področja življenja invalidov in se nanašajo na obdobje 2014–2021.


Cilji API 2014 - 2021:

 1. CILJ: ozaveščanje in informiranje
 2. CILJ: bivanje in vključevanje
 3. CILJ: dostopnost
 4. CILJ: vzgoja in izobraževanje
 5. CILJ: delo in zaposlovanje
 6. CILJ: finančno-socialna varnost
 7. CILJ: zdravje in zdravstveno varstvo
 8. CILJ: kulturno udejstvovanje
 9. CILJ: šport in prostočasne dejavnosti
 10. CILJ: versko in duhovno življenje
 11. CILJ: samoorganiziranje invalidov
 12. CILJ: nasilje in diskriminacija
 13. CILJ: staranje z invalidnostjo.

 

Med drugim smo v preteklem letu uresničili naslednje ukrepe, ki bodo prispevali k večji kakovosti življanja invalidov:


Državni zbor je v februarju 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2019 in ki sistemsko ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja z namenom omogočiti posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki ga omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodeloval na vseh področjih družbenega življenja, enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov. Po zakonu je osebna asistenca pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri pripravi zakona so aktivno sodelovale tudi nekatere nevlade organizacije, kot sta YHD in NSIOS.


V letu 2017 je bil sprejet nov Gradbeni zakon, ki je univerzalno dostopnost in uporabo objektov uvrstil med bistvene zahteve objektov, hkrati pa natančneje opredelil obveznost upoštevanja določb glede dostopnosti za javne objekte kot tudi obveznost gradnje prilagodljivih stanovanjskih objektov.


Konec leta 2017 je bil sprejet Zakon o motornih vozilih (ZMV-1), ki med drugim vsebuje tudi nove določbe, ki bodo olajšale obveznosti oseb z invalidnostjo.


Število invalidov, zaposlenih v organih državne uprave (ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah), se je v letu 2017 v primerjavi z letom prej, zvišalo z 971 na 998.


ZIZRS je konec leta 2017 skupaj s 14 projektnimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva pričelo izvajati projekt »Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela«. Projekt sofinancirata MDDSZ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.